Konsultavimas: (8 5) 2193144 ,

Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija

Padalinys Filologijos fakultetas Trukmė  4 metai
Krypčių grupė Humanitariniai mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės 
Studijų kryptis (šaka) Klasikinės studijos Studijų programos kreditai 240
Kvalifikacinis laipsnis Humanitarinių mokslų bakalauras Metinė studijų kaina (2019) 2595 EUR

Klasikinė filologija – tai daugiau nei lotynų ir senosios graikų kalbų studijos. Kaip ir anksčiau, klasikinis išsilavinimas reiškia fundamentalų išsilavinimą. Graikų ir romėnų mitologija, literatūra, filosofija, dailė, teisės tradicijos, politinė mintis – ne tik mūsų civilizacijos pamatai, bet ir daro poveikį šiandieniam gyvenimui – politikai, teatrui, filosofijai, dizainui ir netgi populiariajai kultūrai. Daugiau sužinosi čia.

 

 

Klasikinę (lotynų ir senovės graikų) filologiją studijuoti Vilniaus universitete verta:                                                                                        

                       Absolventai dirba:
  • šios studijos ugdo analitinius gebėjimus, loginį mąstymą, nusiteikimą siekti kokybės, savo veikla prisidedant prie visuomenės gerovės;
                         
  •  redakcijose;
  • tai visapusiškos lotynų ir senosios graikų kalbų, antikos istorijos, lieratūros ir kultūros studijos – nuo teorinių žinių ir jų praktinio taikymo iki analizės, sintezės ir vertinimo;
 
  • kultūros ir švietimo įstaigose;                                                                                                                                            
  • galėsi dalyvauti ERASMUS+ ar kitose programose (studijuoti geriausiuose užsienio universitetuose ar atlikti praktiką užsienyje);
 
  •  leidyklose;
  • absolventai nesunkiai įsidarbina Lietuvoje ir užsienyje arba tęsia studijas magistrantūros pakopoje.
 
  •  valstybinėse ir verslo įmonėse;

 

 
  •  vertimų biuruose;

 

 
  •  bankuose.

„Studijuodamas ne tik išmoksti skaityti ir suprasti užrašus ant senovinių pastatų ir vazų, nejučia imi tuo didžiuotis, sužinai apie neegzistuojančias raides (digamas ir išnykusias sigmas), kaip jos viską paaiškina. Žiūrėdama antikos įkvėptus filmus, pradėjau jausti neįtikėtiną pareigą pataisyti kiekvieną menką klaidelę, o rašydama kokį nors straipsnelį – visada surasti bent tris paminėtinus aspektus. Nes trys yra gražu – to išmoksti universitete studijuodamas klasiką. Mokiausi keturiuose universitetuose (Maltos, Stokholmo, FUMEC universitete Brazilijoje ir Vilniaus), bet tokių žinių, akiračio praplėtimo ir iškalbos meno kaip Vilniuje neradau niekur kitur.“

Aistė Šuliokaitė, švediško „Elle“ žurnalo mados konsultantė