Apgyvendinimas

Vilniaus universiteto bendrabučiaibendrabuciai 1 520

Vilniaus universiteto bendrabučiai yra išsidėstę visame Vilniaus mieste. Kiekviename bendrabutyje gyvena vis kitų fakultetų studentai: M. K. Čiurlionio gatvėje esančiuose bendrabučiuose apgyvendinami Chemijos, Gamtos mokslų ir Medicinos fakultetų studentai. Baltupiuose įsikuria Filosofijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentai, taip pat dalis Matematikos ir informatikos fakulteto studentų. Saulėtekyje, arba dar vadinamajame Niujorke, įsikuria Ekonomikos, Filologijos, Filosofijos, Istorijos, Komunikacijos, Matematikos ir informatikos fakultetų bei Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentai. Studentų vadinamoji Kamčiatka, kuri taip pat yra Saulėtekyje, tampa Fizikos, Teisės fakultetų bei VU Tarptautinio verslo mokyklos studentų namais. Be to, čia apgyvendinami Universiteto doktorantai ir rezidentai.
 

VILNIUS

Bendrabučio kambariai yra triviečiai ir dviviečiai. Nuomos kaina svyruoja nuo 43 iki 100 €. Ji priklauso nuo to, kuriame bendrabutyje ir kokiame kambaryje gyvenama. Visuose bendrabučiuose veikia internetas, kurio mėnesio kaina yra 5 €. Svarbu žinoti ir tai, kad prieš apsigyvenant bendrabutyje reikia sumokėti 57,92 € užstatą.

 

Pirmakursiai, norintys apsigyventi bendrabučiuose, turi užsiregistruoti elektroninėje rezervacijų sistemoje adresu http://registracija.vub.lt/ iki rugpjūčio 6 d.

 

 

 

Pirmenybė suteikiant VU bendrabutį

Pastaruosius trejus metus bendrabutis buvo suteikiamas 95 % pirmo kurso studentų. Jeigu pirmakursių, pageidaujančių apsigyventi bendrabučiuose, skaičius viršija esamų laisvų vietų skaičių, pirmenybė pagal nurodytą eiliškumą suteikiama:

  • visiškiems našlaičiams (reikia pateikti mirties liudijimų kopijas, teismo nutarimą dėl globos / rūpybos suteikimo, Gyventojų registro tarnybos pažymą ir pan.);
  • esantiems iš šeimų, kurių mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės nustatytų remiamų pajamų dydžio (reikia pateikti socialinės paramos centro pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą arba kompensacijas už karštą / šaltą vandenį, kietąjį kurą ir dujas);
  • neturintiems vieno iš tėvų (reikia pateikti mirties liudijimo kopiją, pažymą apie šeimos sudėtį iš Gyventojų registro tarnybos, seniūnijos ar savivaldybės);
  • esantiems iš daugiavaikės šeimos, jei šeimoje yra 3 ar daugiau vaikų, kuriems dar nėra suėję 25 metai ir jie mokosi bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose arba nuolatinėse studijose (reikia pateikti pažymą apie šeimos sudėtį iš Gyventojų registro tarnybos, seniūnijos ar savivaldybės);
  • studentams, turintiems 55 % arba mažesnį darbingumą (reikia pateikti neįgalumo pažymėjimo kopiją).

 

Iki rugpjūčio 6 d. pirmakursiai, pretenduojantys į bendrabutį, turi užsiregistruoti elektroninėje registracijoje bei pateikti pažymas (jei atitinka kriterijus) kurios patvirtina prieš tai išvardytus faktus: šeimos sudėties pažyma, studento invalidumo pažyma, tėvų mirties liudijimų kopiją, pažyma apie gaunamą socialinę pašalpą.

Daugiau informacijos apie Universiteto bendrabučius ir sąlygas gauti vietą - www.bustas.vu.lt

Adresas: Saulėtekio al. 6 (Vilnius)

Telefonas: (8 5) 269 9696

El paštas:

 

Kauno bendrabutis

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas suteikia galimybę studentams apsigyventi Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau - ASU) bendrabučiuose pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį. Bendrabučiai yra ASU universiteto studentų miestelyje, Studentų gatvėje, Akademijoje, Kauno r., 10 min. kelio viešuoju transportu nuo fakulteto. Atmintinė studentams, norintiems apsigyventi Kauno bendrabučiuose.

Mokestį už bendrabutį sudaro bendrabučio kambario nuomos mokestis, priklausantis nuo bendrabučio tipo ir vietų skaičiaus kambaryje bei papildomas mokestis už komunalines paslaugas, patalynės skalbimą ar internetą.

 

Daugiau informacijos apie Kauno bendrabučius ir sąlygas gauti vietą - http://www.khf.vu.lt/paslaugos/bendrabutis

Adresas: Muitinės g. 8, 1.1.02 kabinetas (Kaunas)

Telefonas: 8 37 422344

El. paštas gr