Matematikos ir informatikos mokymas

Papildoma informacija

  • Padalinys: Matematikos ir informatikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Ugdymo mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Pedagogika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Ugdymo mokslų bakalauras
  • Suteikiama profesinė kvalifikacija: Mokytojas
  • Trukmė: 4 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 240
  • Metinė studijų kaina: 2225 EUR

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos mokytojus, galinčius mokyti matematikos ir informatikos (informacinių technologijų) dalykus bendrojo lavinimo mokyklose bei gimnazijose. Per ketverius studijų metus būsimieji pedagogai įgyja stiprius matematikos ir informacinių technologijų pagrindus, išmoksta ir taiko matematikos ir informatikos mokymo metodus, lavina bendravimo įgūdžius.

2016 metais priėmimas į šią studijų programą nėra vykdomas.

Studijų proceso ypatumai

Studijų metu įgytas pedagogikos, psichologijos, matematikos ir informacinių technologijų žinias studentai gali pritaikyti dalyvaudami Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos veikloje ir atlikdami pedagoginę praktiką. Pagal sutartis su gimnazijomis ir užsienio mokymo įstaigomis studentai atlieka praktiką pažangiausiose Vilniaus gimnazijose, o geriausiai besimokantieji – Italijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Nyderlandų, Suomijos, Vokietijos ir kitų šalių mokyklose. Pažangiems studentams mokama stipendija.

Baigę šią studijų programą gebėsite

Baigusieji Matematikos ir informatikos mokymo studijų programą geba dirbti kolektyve, lengvai bendrauja su mokiniais, suprantamai ir aiškiai dėsto savo dalyką, yra imlūs naujovėms, geba savarankiškai atnaujinti ir kaupti žinias, naudojasi informacinėmis technologijomis.

Perspektyvos

Matematikos ir informatikos mokymo studijų programos absolventai gali dirbti matematikos ir informacinių technologijų mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose, siekti karjeros srityse, kuriose panaudojamos matematikos, informatikos, psichologijos bei pedagogikos žinios, gali tęsti studijas edukologijos, matematikos ir informatikos magistrantūroje.

Ką studijuosite

Psichologijos įvadas, Pedagoginė ir raidos psichologija, Bendroji pedagogika, Bendroji matematikos didaktika, Matematikos istorija, Komunikacijos ir informaciniai įgūdžiai, Informatikos didaktika, Specialybės kalba, Pedagoginė praktika, Matematinė analizė, Algebra ir geometrija, Geometrija ir vizualizavimas, Diskrečioji matematika, Kombinatorika ir grafų teorija, Skaičių teorija ir kt.

Taip pat studijuosite mažiausiai tris bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus (modulius), kuriuos rinksitės iš tame semestre siūlomų BUS dalykų (modulių) sąrašo (daugiau informacijos).

Studijų programos planas

2016 m. priėmimo sąlygos

Egzaminai Koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių k. ir literatūra 0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Informacinės technologijos arba fizika 0,2

Istorija / geografija / informacinės technologijos / fizika / chemija /

biologija / matematika / užsienio k.

0,2

Gretutinių studijų galimybė

Matematikos ir informatikos mokymo studijų programoje yra integruotos matematikos gretutinės studijos – greta pagrindinės studijų krypties (pedagogikos) studijuojamos kitos krypties (matematikos) studijos įgyjant dvigubą kvalifikacinį laipsnį.