Įstojus į mokamą vietą

Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurios teikiamos iš kredito įstaigų lėšų. Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas. Valstybės remiamos paskolos skiriamos šiais atvejais:

  • paskola studijų kainai sumokėti;
  • paskola gyvenimo išlaidoms;
  • paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Paskolų išdavimą, tarpininkaujant Universitetui, administruoja Valstybinis studijų fondas. Daugiau informacijos adresu www.vsf.lt.

Galimybės įstojusiems į valstybės nefinansuojamą vietą

Studijuojantys valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje gali pretenduoti į studijų kainos kompensavimą, taip pat pereiti į valstybės finansuojamą vietą, jei tam yra galimybė.

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:

  • kuris turi teisę į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą (Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnis);
  • kuris neturi akademinių skolų;
  • kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos studijų programos ir formos, to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį. 

 

Daugiau informacijos

VU interneto svetainėje
Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje