Kitos įvairios stipendijos

dsc03446
Skatinamoji stipendija

Skiriama pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų geriausiems studentams už ypatingai gerus mokymosi rezultatus. Skatinamosios stipendijos yra dviejų dydžių: 57 Eur ir 95 Eur. (1,5 BSI ir 2,5 BSI. per mėnesį).

 

Vienkartinė tikslinė stipendija

Skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams, pasiekusiems gerų rezultatų sporto, kultūros ir mokslinėje / visuomeninėje veikloje. Vienkartinę tikslinę stipendiją galima gauti vieną kartą per semestrą. Tikslinės stipendijos dydis – 38–570 Eur. (1–15 BSI).

 

Vienkartinė socialinė stipendija

Skiriama pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams materialinės ir socialinės padėties pablogėjimo atvejais (sunki liga, trauma, avarija, gaisras, rimta vagystė, artimojo mirtis, vieno iš tėvų darbo praradimas ir pan.). Šios stipendijos dydis yra nuo nuo 72 Eur iki 456 Eur. (nuo 2 iki 12 BSI).

 

Socialinės stipendijos

Skiriamos pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams ir studentams, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), įskaitant valstybės nefinansuojamus studentus, ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

  1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar gyvenantys vieni asmenys, gaunantys socialinę pašalpą
  2. turi 45 procentų ir mažesnį darbingumo lygį;
  3. yra ne vyresni nei 25 metų ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa arba abu tėvai (ar vienintelis iš turėtų tėvų) yra mirę.

Stipendijos dydis yra 123,5 Eur (3,25 BSI).

 

Paramos studentams su negalia

Finansinės pagalbos išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį (šiuo metu 76,46 Eur). Tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 121,6 Eur už kiekvieną semestrą, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose. Tikslinė išmoką studijų prieinamumui didinti – iš Švietimo ir mokslo ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama 152 Eur dydžio išmoka.

 

Signatarų stipendija

Skiriama abiturientams, įstojusiems į Lietuvos universitetus ir kolegijas su geriausiais konkursiniais balais. Jas kasmet gauna 20 naujų studentų. Stipendijos dydis – 190 Eur. (5 bazinės socialinės išmokos – BSI) kas mėnesį nuo pirmo kurso iki studijų pabaigos.

 

Pasaulio mokslininkų federacijos (PMF) Lietuvos nacionalinė stipendija

Skiriama konkurso būdu mokslo ir studijų institucijų mokslų daktarams arba doktorantams, kurie vykdo mokslinį darbą vadovaujami darbo vadovo – iškilaus šalies mokslininko. Kandidato į stipendiją mokslinė veikla privalo būti susijusi su viena iš PMF išskirtų 15 planetos kritinių sričių ir situacijų. Stipendijos dydis yra apie 130 Eur (150 Šveicarijos frankų) per mėnesį.

 

Erasmus stipendijos

Stipendija skiriama kelionės, draudimo, pragyvenimo ir kitoms išlaidoms.

 

Parama užsienio lietuviams

Gali gauti studentai, studijuojantys pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijose ir paskutinę sesiją išlaikė be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką).

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka. Stipendijos mėnesinis dydis yra 123,50 Eur (3,25 BSI) per mėnesį. Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, kuri skiriama, atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur). Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.

 

Užsieniečio studento stipendija

Skiriama užsieniečiams, atvykusiems studijuoti pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijoms. Stipendijų dydžiai yra tokie patys, kaip ir atitinkamos pakopos Universiteto studentams skiriamų skatinamųjų stipendijų dydžiai, išskyrus tuos atvejus, kai partnerystės palaikymui sutariamas ir numatomas kitoks stipendijos dydis.

 

Doktoranto stipendija

Skiriama valstybės finansuojamose vietose besimokantiems doktorantams, o gydytojo rezidento stipendija – skiriama valstybės finansuojamose vietose besimokantiems rezidentams. Doktoranto ir rezidento stipendijos skiriamos Vyriausybės nustatyta tvarka. Daugiau apie tai skaitykite doktorantams ir rezidentams skirtoje informacijoje.

 

LMT doktoranto stipendija

Doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus (t. y. turinčius paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų) be įprastinės doktoranto stipendijos, gali gauti papildomą ne didesnę nei 304 eur. (8 BSI) dydžio stipendiją per mėnesį už akademinius pasiekimus.

Doktorantai taip pat gali vieną kartą per metus gauti ne didesnę kaip 1140 Eur (30 BSI) dydžio paramą jų akademinių išvykų (į tarptautinį mokslo ar meno renginį pristatyti savo mokslinių tyrimų, stažuotė mokslo ir studijų ar kitoje institucijoje, vykdančioje mokslinius tyrimus) išlaidoms padengti.