Akademinis konsultavimas: (8 5) 2193144 ir

Finansai ir bankininkystė

Padalinys Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas Trukmė  1,5 metų
Krypčių grupė Socialiniai mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės
Studijų kryptis (šaka) Ekonomika Studijų programos kreditai 90
Kvalifikacinis laipsnis Socialinių mokslų magistras 2018 m. metinė studijų kaina

Lietuvių k. - 2520 Eur 

Anglų k. - 2900 Eur

Studijos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę visų sričių (visų krypčių) pirmosios pakopos universitetines, profesines bakalauro studijas bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete. Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų iš mikroekonomikos, makroekonomikos, ekonometrijos bei kitų trijų dalykų pasirinktinai iš ekonomikos bei verslo ir vadybos krypčių.

Priėmimo sąlygos nurodomos Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Kritiškai vertinti ekonomikos bei finansų teorijas ir tyrimo metodus, suteikti pakankamas žinias, būtinas analizuoti finansines problemas makrolygyje ir priimti pagrįstus sprendimus aukščiausiame finansų valdymo lygyje; supažindinti su tarptautinių finansų institucijų ir finansų rinkų raida, tikslais ir uždaviniais, jų vaidmeniu pasaulinėje ekonomikoje; suteikti teorines ir praktines žinias apie šalies bei globalinius ekonominius pokyčius, būtinus biudžeto sistemos ir mokesčių politikos tobulinimui; suteikti mokslo ir metodines žinias, įgalinančias įgyti praktinius įgūdžius savarankiškai įmonių ir organizacijų finansinės veiklos makro- ir mikroaplinkos analizei atlikti ir finansinėms rizikoms įvertinti ir valdyti; išlavinti įmonių ir finansų institucijų plėtojimo ir konkurencingumo finansinių problemų sprendimo tarptautinėse rinkose žinias ir praktinius įgūdžius; ugdyti finansų valdymo metodų pasirinkimo ir taikymo gebėjimus ir praktinius įgūdžius, būtinus aukštos kvalifikacijos specialistams finansininkams, galintiems dirbti analitinį bei vadovaujantį darbą šalies bei tarptautinėse kompanijose ir finansų institucijose.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Asmuo, baigęs Finansų programą, moka analizuoti biudžeto, mokesčių sistemos, finansų ir valdymo problemas įmonės, valstybės bei tarptautiniu lygiu bei kurti jų sprendimo modelius; planuoti ir įgyvendinti su tarptautine plėtra susijusias strategijas; analizuoti bei vertinti tarptautinės finansų sistemos raidą bei aktualius klausimus ir mokėti gautą patirtį taikyti; priimti finansų vadybos sprendimus įmonės ar organizacijos aukščiausiu lygmeniu.

Tolimesnių studijų galimybės

Norėdamas tobulėti kaip profesionalūs finansų specialistai ir dirbti mokslinį darbą, finansų magistras gali tęsti studijas ekonomikos doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti analitinį bei vadovaujamą darbą finansų ministerijoje, mokesčių inspekcijoje, verslo įmonėse, finansų ir vyriausybinėse institucijose, siekti karjeros kitose srityse, kur gali būti panaudojamos puikios finansų žinios, įgyti kritinio mąstymo gebėjimai bei šiuolaikinių informacinių technologijų išmanymas.

Tarptautinis programos įvertinimas

CFA UAP Logo vertical RGB

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos