Akademinis konsultavimas: (8 5) 2193144 ir

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Padalinys Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas Trukmė  1,5 metų
Krypčių grupė Verslo ir viešoji vadyba Studijų forma Nuolatinės dieninės
Studijų kryptis (šaka) Žmonių išteklių vadyba Studijų programos kreditai 90
Kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos magistras 2018 m. metinė studijų kaina 2520 Eur

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę visų sričių (visų krypčių) pirmosios pakopos universitetines, profesines bakalauro studijas bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete. Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų iš ekonomikos teorijos, vadybos, rinkodaros bei kitų dalykų pasirinktinai iš ekonomikos bei verslo ir vadybos krypčių.

Priėmimo sąlygos nurodomos Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Pagrindinis programos tikslas – parengti aukštos profesinės kvalifikacijos, plačios erudicijos, modernius žmogiškųjų išteklių vadybos specialistus, siekiančius karjeros specifinėje profesinėje veikloje. Formuojant tikslus, siekiama: supažindinti su naujausiomis personalo ir žmogiškųjų išteklių valdymo teorijomis ir metodais, suteikti pakankamų žinių, būtinų visų personalo valdymo funkcijų realizavimui; sistemiškai perteikti naujausius personalo vadybos mokslo ir praktikos pasiekimus bei išugdyti gebėjimą parinkti tinkamą teoriją praktinės veiklos tobulinimui; suteikti įgūdžių teorijų pagalba tobulinti praktinę personalo valdymo veiklą; savarankiškai ir iniciatyviai naudoti universitete įgytas žinias; suteikti galimybę suvokti ir įvertinti ryšį tarp personalo ir verslo strategijos, suteikti universalių žinių visose organizacijų veiklos srityse; suteikti galimybę per pasirenkamų dalykų modulius individualizuoti programą pagal specialistų, galinčių dirbti tam tikroje esminėje organizacijos veiklos sferoje, poreikius.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Absolventas moka sėkmingai įgyvendinti žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijas ir tobulinti praktinę personalo valdymo veiklą. Mokėti atlikti organizacijos žmogiškojo kapitalo diagnostiką, formuoti efektyvią komunikaciją organizacijoje, gebėti mobilizuoti darbuotojus įmonės tikslams siekti, strategijai nustatyti ir vykdyti. Savarankiškai priimti vadybinius sprendimus samdant, įvertinant darbuotojus, atlyginant jiems už darbą, nustatant mokymo poreikį.

Tolesnių studijų galimybės

Magistras gali tęsti studijas ekonomikos bei vadybos ir verslo administravimo doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusį darbą pelno siekiančiose organizacijose, nepelno organizacijose, valstybinėse institucijose, mokslo ir mokymo įstaigose.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos