Akademinis konsultavimas: (8 5) 2193144 ir

Istorija

Padalinys Istorijos fakultetas Trukmė 2 metai
Krypčių grupė Humanitariniai mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės
Studijų kryptis (šaka) Istorija Studijų programos kreditai 120
Kvalifikacinis laipsnis Humanitarinių mokslų magistras 2018 m. metinė studijų kaina 2295 Eur

VU Istorijos magistro studijų programa rengia istorikus, kurie ne tik dirba mokslinį tiriamąjį  darbą, bet ir remdamiesi įgytomis žiniomis bei kompetencijomis prisideda prie Lietuvos visuomenės istorinės savimonės formavimo, Lietuvos ir pasaulio istorijos žinių sklaidos visuomenėje, istorinio paveldo išsaugojimo.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į programą gali stoti asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines humanitarinių arba socialinių mokslų srities visų krypčių studijas.

Priėmimo sąlygos numatomos Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Sudaryti studentams sąlygas įgyti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių savarankiškai dirbti ir organizuoti istorijos mokslo tiriamąjį darbą, ugdyti(s) ekspertinius analitinius gebėjimus ir kritinį mąstymą, vertinant politinius, socialinius ir kultūrinius reiškinius istorinėje perspektyvoje; ugdyti įvairaus profilio specialistus: istorijos proceso tyrėjus, plataus mąstymo ir išsilavinimo įvairių sričių profesionalus, galinčius dirbti istorijos, politikos, kultūros, administracijos srityse ir viešojoje erdvėje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Istorijos magistrantūros studijos formuoja ne tik būsimą istoriką, humanitarinių mokslų atstovą, bet ir asmenybę, gebančią savarankiškai vertinti istorinę ir šių dienų aktualią politinę ir socialinę raidą, savo pastebėjimus sklandžiai pristatyti visuomenei ar akademinei bendruomenei. Įgyjamos kompetencijos skatina istorikus ne tik vertinti, analizuoti procesus, bet ir rūpintis istorinio paveldo, istorinės atminties išsaugojimu, istorijos aktualizavimu šiandienos visuomenėje.

Tolesnių studijų galimybės

Absolventas, norintis dirbti mokslo tiriamąjį bei akademinį darbą, studijas gali tęsti istorijos krypties doktorantūros studijose įvairiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose ir mokslo tyrimo institucijose.

Profesinės veiklos galimybės

Programa orientuota į darbo rinką, kurioje būtinos istoriko žinios: mokslo institutai, mokslinių tyrimų centrai, aukštosios mokyklos, archyvai, muziejai, įvairios švietimo, kultūros, istorinės atminties ir paveldo išsaugojimo, leidybos įstaigos ir institucijos, totalitarinių režimų, KGB veiklos, nacių nusikaltimų, holokausto tyrimų komisijos. Analitiniai procesų vertinimo, dokumentų ir šaltinių atrankos bei analizės, informacijos paieškos, savarankiško mąstymo ir išvadų gavimo, jų pristatymo platesnei auditorijai, minčių dėstymo raštu ir žodžiu gebėjimai yra vertinamai su viešaisiais ryšiais ir informacijos sklaida susijusiuose sektoriuose, absolventai dirba įvairių institucijų atstovais spaudai, žiniasklaidos priemonėse, įstaigose organizuojančiose mokymus, parodas, konferencijas, kitus renginius. Programos siekiniai ir įgyjamos kompetencijos taip pat sudaro „žinių, gebėjimų  ir kompetencijų krepšelį“, būtiną tęsiant studijas trečiojoje pakopoje ir plėtojant mokslinę veiklą.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos