Akademinis konsultavimas: (8 5) 2193144 ir

Archeologija

Padalinys Istorijos fakultetas Trukmė 2 metai
Krypčių grupė Humanitariniai mokslai Studijų forma Nuolatinės dieninės
Studijų kryptis (šaka) Archeologija Studijų programos kreditai 120
Kvalifikacinis laipsnis Humanitarinių mokslų magistras 2018 m. metinė studijų kaina 2295 Eur

Programa rengia archeologus, kurie gali dirbti tiek mokslinių, tiek ardomųjų archeologijos tyrimų srityse, taip pat remdamiesi įgytomis žiniomis bei kompetencijomis, sugeba prisidėti prie archeologijos paveldo išsaugojimo, archeologijos mokslo žinių sklaidos visuomenėje, Lietuvos visuomenės istorinės savimonės formavimo.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į programą gali stoti asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines humanitarinių arba socialinių mokslų srities visų krypčių studijas.

Priėmimo sąlygos numatomos Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Archeologijos magistro programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos archeologus, turinčius teorinių žinių ir praktinių įgūdžių bei galinčius savarankiškai dirbti archeologijos tyrimų (fundamentinių ir taikomųjų) srityje. Ugdyti plataus akiračio profesionalus, turinčius kritinio mąstymo ir analitinių gebėjimų, galinčius dirbti archeologijos, paveldosaugos, kultūros, viešojo administravimo srityse valstybiniame ir privačiame sektoriuje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Asmuo, turintis archeologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, išmano proistorės procesų rekonstravimo pamatines koncepcijas ir teorinius kontekstus, suvokia pagrindinius istorijos didaktikos principus, geba savarankiškai formuluoti ir įgyvendinti praktinių ir mokslinių archeologijos srities tyrimų tikslus ir uždavinius, žino archeologijos paveldo apsaugos principus bei metodus. Jis sugeba savarankiškai atnaujinti žinias ir jas pritaikyti, savarankiškai atlikti paveldosauginius ir intervencinius archeologijos tyrinėjimus, vadovauti tarpdisciplininėms tyrimų grupėms.

Tolesnių studijų galimybės

Absolventas, norintis dirbti mokslo tiriamąjį bei akademinį darbą, studijas gali tęsti istorijos/archeologijos krypties doktorantūros studijose įvairiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose bei mokslo tyrimo institucijose.

Profesinės veiklos galimybės

Programa rengia archeologus, kurie gali dirbti tiek mokslinių, tiek ardomųjų archeologijos tyrimų srityse, taip pat remdamiesi įgytomis žiniomis bei kompetencijomis, sugeba prisidėti prie archeologijos paveldo išsaugojimo, archeologijos mokslo žinių sklaidos visuomenėje, Lietuvos visuomenės istorinės savimonės formavimo. Programa orientuota į darbo rinką, kurioje būtinos archeologijos srities žinios ir dalykinės kompetencijos: mokslo institutai, aukštosios mokyklos, muziejai, paveldosaugos institucijos, saugomų teritorijų sistema, kt. Programos rezultatai ir įgyjamos kompetencijos sudaro „žinių ir kompetencijų krepšelį“, būtiną tęsiant studijas trečiojoje pakopoje ir plėtojant mokslinę veiklą. Kita vertus, Programos absolventai sėkmingai dirba privačiame archeologinių tyrimų sektoriuje (kontraktinė archeologija), gali darbo vietą susikurti patys.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos