Laisvos vietos papildomame VU priėmime

Magistrantūros ir profesinių pedagoginių studijų programos, į kurias gali pretenduoti stojantieji į papildomą VU priėmimo etapą

Fakultetas (padalinys) / studijų programa Forma  Finansavimo pobūdis
Chemijos ir geomokslų fakultetas   
 chemija NL VF VNF
 geografija ir kraštotvarka NL VF VNF
 geologija (lietuvių / anglų k.) NL VF VNF
 hidrometeorologija NL VF VNF
 kartografija NL VF VNF
 kartografija (anglų k.) NL VF VNF
 nanomedžiagų chemija NL VF VNF
 nanomedžiagų chemija (anglų k.) NL VF VNF
Ekonomikos fakultetas   
 apskaita ir auditas NL   VNF
 bankininkystė NL VF VNF
 ekonominė analizė ir planavimas NL   VNF
 Europos ekonominės studijos NL VF VNF
 finansai NL   VNF
 finansai (anglų k.) NL   VNF
 kokybės vadyba NL   VNF
 kokybės vadyba (anglų k.) NL   VNF
 kokybės vadyba (sesijinis tvark.) I   VNF
 rinkodara ir integruota komunikacija NL   VNF
 rinkodara ir integruota komunikacija (anglų k.) NL   VNF
 strateginis informacinių sistemų valdymas NL VF VNF
 tarptautinio verslo vadyba ir ekonomika (anglų k.) NL   VNF
 verslo ekonomika (sesijinis tvark.) NL   VNF
 verslo procesų valdymas NL VF VNF
 verslo vystymas (sesijinis tvark.) NL   VNF
 žmogiškųjų išteklių valdymas NL   VNF
Filologijos fakultetas   
 bendroji kalbotyra NL VF VNF
 dalykinė (teisės) kalba  NL   VNF
 intermedialios literatūros studijos NL VF VNF
 rusistika (rusų k.) NL VF VNF
 semiotika NL  VF VNF
 taikomoji kalbotyra NL VF VNF
Filosofijos fakultetas   
 edukacinė ir vaiko psichologija NL   VNF
 edukologija NL   VNF
 filosofija NL VF VNF
 mokyklos pedagogika (sesijinis tvark.) NL  VF VNF
 organizacinė psichologija NL  VF VNF
 socialinė politika NL VF VNF
 socialinis darbas NL   VNF
 sociologija NL   VNF
 sociologija ir kriminologija NL   VNF
 sveikatos psichologija NL   VNF
 teisės psichologija NL   VNF
Fizikos fakultetas   
 lazerinė fizika ir optinės technologijos NL VF VNF
 lazerinė technologija NL VF VNF
 optoelektronikos medžiagos ir technologijos NL   VNF
 telekomunikacijų fizika ir elektronika NL VF VNF
 teorinė fizika ir astrofizika NL VF VNF
Gyvybės mokslų centras   
 aplinkotyra ir aplinkotvarka NL VF  
 biofizika NL VF  
biologinė įvairovė NL VF  
 genetika NL VF VNF
 mikrobiologija ir biotechnologija NL VF VNF
 molekulinė biologija NL VF VNF
 neurobiologija NL VF VNF
Istorijos fakultetas   
 archeologija NL  VF VNF
 istorija NL VF VNF
 paveldosauga NL VF VNF
Kauno fakultetas   
 lietuvių literatūra NL VF VNF
 marketingas ir prekybos vadyba NL VF VNF
 meno vadyba NL VF VNF
 meno vadyba (anglų k.) NL   VNF
 tarptautinio verslo vadyba  NL VF VNF
 verslo informatika (anglų k.) NL VF VNF
 viešojo diskurso lingvistika NL   VNF
Komunikacijos fakultetas   
 analitinė žurnalistika NL   VNF
 informacijos sistemų vadyba NL   VNF
 komunikacijos mokslai NL   VNF
 ryšiai su visuomene NL  VF VNF
 tarptautinė komunikacija NL   VNF
 tarptautinė komunikacija (anglų k.) NL   VNF
 žinių vadyba ir lyderystė NL   VNF
Matematikos ir informatikos fakultetas   
 ekonometrija (lietuvių / anglų k.) NL VF VNF
 ekonometrija (lietuvių / anglų k.) I VF VNF
 finansų ir draudimo matematika (lietuvių / anglų k.) NL VF VNF
 informatika (lietuvių / anglų k.) NL VF VNF
 kompiuterinis modeliavimas (lietuvių / anglų k.) NL VF VNF
 matematika (lietuvių / anglų k.) NL VF VNF
 programų sistemos (lietuvių / anglų k.) NL VF VNF
Medicinos fakultetas   
 medicinos biologija NL VF  
 medicinos genetika NL VF VNF
 reabilitacija NL VF VNF
 visuomenės sveikata NL  VF VNF
Orientalistikos centras   
 šiuolaikinės Azijos studijos NL   VNF
Religijos studijų ir tyrimų centras   
 religijos studijos NL VF VNF
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas   
 Europos studijos NL   VNF
 politika ir medijos NL   VNF
 Rytų Europos ir Rusijos studijos (anglų k.) NL   VNF
 šiuolaikinės politikos studijos NL   VNF
 tarptautiniai santykiai ir diplomatija NL  VF VNF
Teisės fakultetas   
 baudžiamoji justicija NL VF VNF
 Europos Sąjungos verslo teisė NL VF VNF
 Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė (anglų / rusų k.)  NL VF VNF
Verslo mokykla    
 kūrybinis verslas  NL   VNF
 skaitmeninė rinkodara  NL   VNF
 tarptautinė projektų vadyba (anglų k.) NL   VNF
 tarptautinio verslo finansai  NL   VNF