Įgijusiems išsilavinimą užsienyje

Studijos lyderiaujančiame Lietuvos universitete – Vilniaus universitete

 

VU veliava

Netrukus Vilniaus universitete prasidės itin svarbus ir intensyvus laikotarpis – naujų studentų priėmimas. Ypatingai džiaugiamės, kai studijuoti Vilniaus universitete pasirenka į Lietuvą grįžę piliečiai ar lietuvių kilmės užsieniečiai. Studijų pasirinkimas Vilniaus universitete labai platus – 2016 m. priėmime bus siūloma daugiau nei 70 bakalauro ir vientisųjų studijų programų bei daugiau nei 100 magistrantūros studijų programų biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ir technologijos mokslų srityse.

Asmenys, kurie įgijo išsilavinimą užsienio šalių institucijose gali būti priimami į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai, taip pat yra išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai. Jiems galioja tokia pati stojimo tvarka, tik reikia papildomai pateikti kelis dokumentus.

 

Priėmimas į bakalauro ir vientisąsias studijas

Priėmimas į VU bakalauro ir vientisųjų studijų programas yra vykdomas kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Bendrasis priėmimas vykdomas keliais etapais – yra pagrindinis priėmimas (pirmasis ir antrasis etapas) bei papildomas LAMA BPO priėmimas. Prašymus studijuoti pagrindiniame etape galima registruoti nuo birželio iki liepos mėnesio antros pusės www.lamabpo.lt internetinėje svetainėje. Svarbiausios bendrojo priėmimo datos.

Įgijus išsilavinimą užsienio šalių institucijose ir norint dalyvauti bendrajame priėmime, reikia:

 • Kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą apie kvalifikacijų pripažinimą. SKVC taip pat atlieka ir pažymių pervedimą.
 • Išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba) arba pateikti jos mokėjimą įrodantį dokumentą, išduotą kompetentingos institucijos (ambasados, bendruomenės, mokyklos).
 • Pateikti stojimo prašymą internetu LAMA BPO svetainėje;
 • Išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti).
 • Iki numatyto termino prie savo prašymo prisegti dokumentų kopijas.
 • Gavus kvietimą studijuoti - sumokėti registracijos mokestį ir sudaryti studijų sutartį.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams prie konkursinio balo yra pridedamas 1 papildomas balas.

Daugiau informacijos apie priėmimą į Vilniaus universiteto bakalauro ir vientisąsias studijas.

 

Priėmimas į magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančias studijas

Priėmimą į Vilniaus universiteto magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančias (pedagogikos) studijų programas vykdo pats Vilniaus universitetas. Priėmimo pagrindinis etapas yra suskirstytas į dvi dalis (pirmasis ir antrasis etapai), taip pat galima pretenduoti ir papildomo priėmimo metu. Priėmimas prasideda gegužės mėn. pabaigoje. Prašymai studijuoti yra teikiami internetu per Vilniaus universiteto Internetinę Stojančiųjų Aptarnavimo Sistemą (VU ISAS).

Asmuo, baigęs studijas užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose ir stojantis į VU magistrantūros studijų programas, turi:

 • Užsiregistruoti internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje (toliau - ISAS).
 • Sumokėti stojamąją studijų įmoką.
 • Iki nurodytos datos užpildyti ir pateikti prašymą dalyvauti priėmimo konkurse.
 • Nustatytais terminais pateikti prašymą dėl užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo ir pažymių pervedimo į lietuvišką vertinimo sistemą ir pristatyti šiuo dokumentus:
  • pasą arba asmens tapatybės kortelę,
  • diplomą ir jo priedėlį,
  • diplomo ir jo priedėlio vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo,
  • dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) vardo ir / ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ir / ar pavarde.
 • Jeigu reikia, atvykti į stojamuosius egzaminus.
 • Nustatytais terminais atvykti ir užregistruoti dokumentus (tą galima padaryti asmeniškai arba per notarine tvarka įgaliotą asmenį).
 • Gavus kvietimą studijuoti – sumokėti registracijos mokestį ir sudaryti studijų sutartį.

Daugiau informacijos apie priėmimą į Vilniaus universiteto magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Kilus klausimams dėl priėmimo kviečiame kreiptis į Studijų direkcijos Karjeros ir konsultavimo skyrių el. p. , tel. +370 5 219 3144

 

Maloniai kviečiame susipažinti su Vilniaus universitete vykdomomis studijų programomis ir dalyvauti priėmime! Visą aktualią informaciją rasite svetainėje www.kviecia.vu.lt