Ką studijuoti?

 

Vilniaus universitete vykdomos laipsnį suteikiančios studijos pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos lygmenyje. Universitete galima studijuoti biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ir technologijos mokslų sričių studijų programas. Platus studijų programų spektras daugelyje mokslo krypčių siūlomas ir Universiteto doktorantams bei rezidentams.

 

 

Pirmosios pakopos studijos

Bakalauras – tai pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsilavinimą ir suformuotus pasirinktos studijų krypties žinių pagrindus. Bakalauro studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 210 ir ne didesnė kaip 240 kreditų. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka 4 metus. Studijos baigiamos kvalifikaciniais egzaminais ir (arba) bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas atitinkamos krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.

Įstojusieji į Vilniaus universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) studijas studijų eigoje gali rinktis gretutinių studijų programas. Tai galimybė greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.


Antrosios pakopos studijos

Magistrantūra – antrasis kvalifikacinis laipsnis, žymintis aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą ir pasirengimą studijuoti doktorantūroje arba užsiimti praktine veikla. Magistrantūros studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 90 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Beveik pusė programos studijų apimties skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka 2 metus. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijos gali būti tęsiamos doktorantūroje.


Vientisosios studijos

Vientisosios studijos apima dvi pirmąsias (pirmąją ir antrąją) studijų pakopas. Vientisųjų studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 300 kreditų ir ne didesnė kaip 360 kreditų. Nuolatinės formos studijų trukmė siekia 5–6 metus. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijos gali būti tęsiamos doktorantūroje. Universitete vykdomos Teisės, Medicinos ir Odontologijos vientisosios studijos. Baigusieji medicinos ir odontologijos vientisąsias studijas jas gali tęsti rezidentūroje (norintys dirbti gydytojais privalo baigti šias studijas).


Universitete vykdoma Profesinių pedagoginių studijų programa Mokyklos pedagogika, skirta asmenims, turintiems aukštąjį (bakalauro arba magistro pakopos) išsilavinimą, atitinkantį bendrojo lavinimo mokyklose mokomus dalykus ir norintiems įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti mokyklose dalyko mokytojais (daugiau informacijos).

Gretutinės studijos

Vilniaus universiteto studentai gali pasirinkti gretutines studijas. Tai studijos, kai studentui sudaroma galimybė greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti kitos studijų krypties programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.

Registruotis į gretutines studijas reikia pirmojo kurso antrojo semestro pradžioje. Šios studijos prasideda nuo antrojo kurso trečiojo semestro. Fakultetas (padalinys), kuriame studijuosite, informuos apie aktualius gretutinių studijų pasirinkimo variantus.

Gretutines studijas gali rinktis tie studentai, kurių studijų programoje yra numatyta tokia galimybė (daugiau informacijos).

Bendrosios universitetinės studijos

Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) tikslas – ugdyti veiklius, kūrybingus, atvirus ir tolerantiškus, plataus akiračio ir atsakingus savo šalies ir šiuolaikinės visuomenės narius, suprantančius praeities pasiekimus, šiuolaikinio pasaulio problemas bei kuriančius galimas ateities perspektyvas. Siekiama, kad kiekvienas Universiteto studentas susipažintų su įvairia tematika, kuri jam kaip asmenybei būtų naudinga, ir tai prisidėtų prie jo bendro išsilavinimo.

Bendrosios universitetinės studijos yra neatsiejama kiekvienos studijų programos dalis. Kiekvienas bakalauro studentas galės rinktis mažiausiai 3 specialiai parengtus bendrųjų universitetinių studijų dalykus po 5 kreditus iš tame semestre siūlomų BUS dalykų (modulių) sąrašo (daugiau informacijos).

Mainų galimybės

Vilniaus universitetas, siekdamas suteikti studentams universalų išsilavinimą, siūlo įvairias lavinimosi galimybes – studentai gali išvykti dalinių studijų į užsienio universitetus arba atlikti praktiką užsienio įmonėse (organizacijose). Studijų arba praktikos užsienyje metu studentai įgyja naujos akademinės patirties, susipažįsta su kitos šalies kultūra, praplečia savo karjeros galimybes.

Nuo 1999 metų Universitetas dalyvauja Erasmus, o nuo 2007 metų – Eramus Mundus mobilumo programoje. Ši programa sudaro galimybes išvykti dalinių studijų arba atlikti praktiką tiek Europos Sąjungos, tiek trečiųjų šalių universitetuose. Vilniaus universitetas yra pasirašęs apie 700 Erasmus sutarčių su daugiau nei 350 Europos aukštojo mokslo institucijų. Universitetas taip pat yra sudaręs virš 100 dvišalių sutarčių su įvairiais pasaulio universitetais (daugiau informacijos).

2017 metų studijų programų sąrašas ir kainos

Pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų programų, į kurias 2017 metais vykdomas priėmimas, sąrašas (spauskite čia)

Antrosios pakopos (magistrantūros) ir laipsnio nesuteikiančios (pedagogikos) studijų programų, į kurias 2017 metais vykdomas priėmimas, sąrašas (spauskite čia)

  1. Pagal fakultetą
  2. Pagal pavadinimą (A-Z)
  3. Pagal suteikiamą kvalifikacinį laipsnį

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Ekonomika Dieninis arba sesijinis tvarkaraštis

Vadyba ir verslo administravimas * Studijos dieniniu tvarkaraščiu - lietuvių ir anglų kalbomis; sesijinių tvarkaraščiu - lietuvių kalba.

Vadybos informacinės sistemos

Verslas ir teisė

Daugiau informacijos Ekonomikos fakulteto puslapyje.

Teisės fakultetas

Teisė Studijos dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu

Daugiau informacijos Teisės fakulteto puslapyje.

Verslo mokykla

Tarptautinis verslas *studijos dieniniu tvarkaraščiu - lietuvių arba anglų kalbomis, studijos sesijiniu tvarkaraščiu - lietuvių kalba

Verslo finansai *

Daugiau informacijos Verslo mokyklos puslapyje.

* Šių studijų programų studentams suteikiama galimybė įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę bendrojo ugdymo mokyklose dirbti dalyko mokytojais. Tai galima padaryti studijų programoje numatytu būdu: pasirinkus gretutines studijas „Dalyko pedagogika“ (60 kr.) arba pagal individualų studijų planą.

A

Anglų filologija 

Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba 

Anglų ir kita užsienio (norvegų) kalba 

Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba 

Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba) Kaune

Anglų ir rusų kalbos studijos vykdomos lietuvių arba anglų kalbomis

Archeologija *

Artimųjų Rytų studijos 

Audiovizualinis vertimas  Kaune

Azijos studijos (japonologija, Pietų azijos studijos, sinologija)B

Biochemija

Bioinformatika *

Biologija *

C

Chemija *

 

E

Ekologija

Ekonometrija

Ekonomika dieninis arba sesijinis tvarkaraštis

Ekonomika ir vadyba  Kaune

Energetikos fizika

Ergoterapija

F

Farmacija

Filosofija *

Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos Kaune

Finansų ir draudimo matematika

Fizika

G

Genetika *

Geografija *

Geologija *

I

Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga Kaune

Informacinės technologijos  Studijos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis

Informacinių sistemų inžinerija

Informatika Studijos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis

Ispanų filologija

Istorija *
Italų filologija 

 

K

Kartografija ir geografinės informacijos sistemos

Kineziterapija

Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija

Kompiuterinė fizika ir modeliavimas

Kriminologija

Kultūros informacija ir komunikacija

Kultūros istorija ir antropologija *

Kultūros vadyba  Kaune

Kūrybos komunikacija

L

Leidyba ir reklama

Lenkų filologija 

Lietuvių filologija 

Lietuvių filologija ir reklama  Kaune

Lietuvių filologija ir užsienio (estų/naujoji graikų/turkų) kalba

M

Matematika ir matematikos taikymai *

Medicina

Meteorologija ir hidrologija

Mikrobiologija ir biotechnologija

Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba

Molekulinė biologija

N

Nanomedžiagų chemija *

Neurobiofizika * 

 

O

Odontologija

P

Politikos mokslai

Prancūzų filologija

Programų sistemos * Vilniuje

Programų sistemos Kaune

Psichologija *

Psichologija (turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą) sesijinis tvarkaraštis

R

Rusų filologija 

S

Skandinavistika (danų/norvegų/švedų kalbų grupės)

Skandinavistika (suomių-švedų kalbos)

Socialinė politika *

Socialinis darbas *

Sociologija *

Statistika 

 

Š

Šviesos technologijos

 

T

Taikomoji fizika

Tarptautinis verslas *studijos dieniniu tvarkaraščiu - lietuvių arba anglų kalbomis, studijos sesijiniu tvarkaraščiu - lietuvių kalba

Teisė dieninis arba sesijinis tvarkaraštis

Teisė (turintiems universitetinį aukštąjį išsilavinimą) sesijinis tvarkaraštis

Telekomunikacijų fizika ir elektronika

 

V

Vadyba ir verslo administravimas studijos dieniniu tvarkaraščiu - lietuvių ir anglų kalbomis; sesijiniu - tik lietuvių kalba

Vadybos informacinės sistemos

Verslas ir teisė

Verslo finansai *

Verslo informacijos vadyba

Verslo valdymas Kaune

Vertimas 2017 m. priėmime - anglų ir vokiečių kalbos

Visuomenės sveikata

Vokiečių filologija*

 

Ž

Žinių ir inovacijų vadyba

Žurnalistika

Šių studijų programų studentams suteikiama galimybė įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę bendrojo ugdymo mokyklose dirbti dalyko mokytojais. Tai galima padaryti studijų programoje numatytu būdu: pasirinkus gretutines studijas „Dalyko pedagogika“ (60 kr.) arba pagal individualų studijų planą.

Suteikiamas Fizinių mokslų bakalauras:

Chemija*

Energetikos fizika

Fizika

Geografija *

Geologija *

Kartografija ir geografinės informacijos sistemos

Kompiuterinė fizika ir modeliavimas 

Meteorologija ir hidrologija 

Moderniųjų technologijų fizika ir modeliavimas

Nanomedžiagų chemija*

Taikomoji fizika

 

Suteikiamas Gyvybės mokslų bakalauras:

Biochemija

Biologija*

Ekologija

Genetika *

Mikrobiologija ir biotechnologija

Molekulinė biologija

Neurobiofizika*

 

Suteikiamas Humanitarinių mokslų bakalauras:

Anglų filologija

Anglų ir kita užsienio kalba (ispanų)

Anglų ir kita užsienio (norvegų) kalba 

Anglų ir kita užsienio kalba (prancūzų)

Anglų ir kita užsienio kalba (švedų) Kaune

Anglų ir rusų kalbos

Archeologija

Artimųjų Rytų studijos

Audiovizualinis vertimas Kaune

Azijos studijos (japonologija, Pietų Azijos studijos, sinologija) 

Filosofija*

Ispanų filologija

Istorija*

Italų filologija

Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija

Kultūros istorija ir antropologija*

Leidyba ir reklama

Lenkų filologija

Lietuvių filologija

Lietuvių filologija ir reklama Kaune

Lietuvių filologija ir užsienio (estų, naujoji graikų, turkų) kalba

Prancūzų filologija

Rusų filologija

Skandinavistika (danų/norvegų/švedų kalbų grupės) 

Skandinavistika (suomių-švedų kalbos)

Vertimas

Vokiečių filologija*

 

Suteikiamas Informatikos mokslų bakalauras:

Bioinformatika*

Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga Kaune

Informacinės technologijos

Informacinių sistemų inžinerija

Informatika*

Programų sistemos* Vilniuje

Programų sistemos Kaune

 

 

Suteikiamas Inžinerijos mokslų bakalauras:

Telekomunikacijų fizika ir elektronika

 

Suteikiamas Matematikos mokslų bakalauras:

Ekonometrija

Finansų ir draudimo matematika

Matematika ir matematikos taikymai*

Statistika

 

Suteikiamas Socialinių mokslų bakalauras:

Ekonomika *

Ekonomika ir vadyba Kaune

Kriminologija

Kultūros informacija ir komunikacija

Kūrybos komunikacija

Leidyba ir reklama

Politikos mokslai

Psichologija*

Psichologija (turintiems aukštąjį išsilavinimą)

Socialinė politika*

Socialinis darbas *

Sociologija*

Verslo informacijos vadyba

Žinių ir inovacijų vadyba

Žurnalistika

 

Suteikiamas Sveikatos mokslų bakalauras:

Ergoterapija 

Kineziterapija

Visuomenės sveikata

 


Suteikiamas Technologinių mokslų bakalauras:

Šviesos technologijos 

 

Suteikiamas Verslo vadybos bakalauras:

Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos Kaune

Kultūros vadyba Kaune

Tarptautinis verslas *

Vadyba ir verslo administravimas

Vadybos informacinės sistemos

Verslas ir teisė 

Verslo finansai *

Verslo valdymas Kaune

 * Šių studijų programų studentams suteikiama galimybė įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę bendrojo ugdymo mokyklose dirbti dalyko mokytojais. Tai galima padaryti studijų programoje numatytu būdu: pasirinkus gretutines studijas „Dalyko pedagogika“ (60 kr.) arba pagal individualų studijų planą.