Vadyba ir verslo administravimas

Papildoma informacija

  • Padalinys: Ekonomikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
  • Studijų kryptis (šaka): Vadyba
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos bakalauras
  • Trukmė: 4 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos / Nuolatinės sesijinės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 240
  • Metinė studijų kaina: 1500 EUR (dieninės studijos), 1310 EUR (sesijinės studijos)

Vadyba nagrinėja organizacijų, įmonių valdymą ir kontrolę. Ji apima visas žmonių veiklos sritis t.y. pramonę, prekybą, žemės ūkį, viešąjį sektorių, finansines institucijas ir t.t. Valdant šias sritis, pritaikomos įvairių mokslo sričių žinios – matematikos, ekonomikos, vadybos teorijos, teisės, psichologijos, rinkodaros, apskaitos ir daugelio kitų. Kiekvienoje įmonėje, organizacijoje yra vadovas / vadybininkas, tačiau vadybos funkcijų – planavimo, organizavimo, koordinavimo, kontrolės ir kitų – atlikimas neapsiriboja vien tik vadybininko pareigomis, todėl vadybos srityje dirba didelis kiekis žmonių. Todėl ši specialybė, reikalaujanti plataus žinių spektro, humanitaro ir matematiko erudicijos, intuicijos, gebėjimų bendrauti su žmonėmis ir daugelio kitų savybių, tokia populiari pasaulyje. Vadyba ir ekonomika artimos disciplinos, todėl vadybininkai neretai dirba ekonomikos srityse, ekonomistai – vadybos.

2017 metų priėmime stojantieji kviečiami pretenduoti stoti į šias Vadybos ir verslo administravimo studijų programos formas:

1. Nuolatinės dieninės studijos vykdomos lietuvių kalba (sutr. - NL (D));

2. Nuolatinės dieninės studijos vykdomos anglų kalba (sutr. - NL (D));

3. Nuolatinės sesijinės studijos vykdomos lietuvių kalba (sutr. - NL (S)).

Studijų proceso ypatumai

Pirmi dveji metai vadybos ir verslo administravimo programoje skiriami bendrų universitetinio išsilavinimo ir ekonominių bei vadybos ir verslo administravimo programos pagrindų dalykų studijoms (filosofija, logika, psichologija, ekonomikos teorija, aukštoji matematika, statistika, ekonometrija, marketingas, vadyba, teisė, informacijos ir komunikacijos technologijos ir pan.), treti ir ketvirti metai – gilesnėms ir specifinėms pasirinktos programos atšakos (krypties) srities studijoms. Nuo 2012 metų vykdomas priėmimas į grupę, kurioje paskaitos vyksta anglų kalba. Vadybos ir verslo administravimo studijų programoje šiuo metu yra tokios atšakos: buhalterinė apskaita ir auditas, komercija, verslo organizavimas, inovacijų ir projektų valdymas bei rinkodara ir globalus verslas, kurioje dalykai dėstomi anglų kalba. Vadybos ir verslo administravimo programos vienai grupei nuo pat I kurso paskaitos skaitomos anglų kalba. Po dviejų metų ši grupė renkasi vieną iš dviejų specializacijų anglų kalba – rinkodara ir globalus verslas arba verslo organizavimas. Nemažai laiko užima savarankiškas darbas su literatūra, įsisavinant dėstomus dalykus ar ruošiantis įvairiems atsiskaitymams. Paskutiniame semestre numatyta profesinė praktika.

Baigę šią studijų programą gebėsite

Baigus Vadybos ir verslo administravimo programą, suteikiama verslo ir vadybos bakalauro kvalifikacija, leidžianti pradėti profesinę karjerą, savarankiškai ir atsakingai atlikti sudėtingą darbą šiose verslo srityse: įmonės kūrimas, rinkos tyrimas, verslo įmonės (padalinio) veiklos planavimas, įmonės (padalinio) veiklos organizavimas pagal verslo pobūdį, vadovavimas darbuotojams, verslo būklės kontrolė, verslo plėtra. Absolventas geba taikyti kompiuterinę techniką ir šiuolaikines informacines technologijas. Baigus šią studijų programą, atsiranda galimybė tęsti studijas magistrantūroje Vilniaus universitete, kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.

Perspektyvos

Studijos užtikrina sėkmingą karjerą ir suteikia pakankamą teorinių ir praktinių žinių spektrą buhalteriui, auditoriui, įvairių verslo sričių vadybininkui jų būsimoje veikloje. Absolventas gali užimti vadybininko, apskaitininko, buhalterio, auditoriaus, komersanto, verslo organizavimo specialisto darbo vietą įvairiose vyriausybinėse organizacijose, šalies ir užsienio šalių įmonėse bei jų filialuose, bendrovėse ir kitose institucijose. Daugelis absolventų tampa žinomais specialistais, įmonių vadovais, savininkais.

Ką studijuosite

Aukštoji matematika, Ekonomikos teorija (mikroekonomika, makroekonomika), Studijų įvadas, Informacijos ir komunikacijos technologijos, Verslo statistika, Vadyba, Verslo ekonomika, Verslo etika, Finansinė matematika, Draudimo verslas, Prekybos ir paslaugų verslas, Turizmo verslas, Žinių ekonomika ir vadyba, Apskaitos ir audito pagrindai, Personalo vadyba, Verslo operacijų valdymas, Ekonometrijos pagrindai, Ekonominės minties istorija, Inovacijų valdymas, Logistika, Pinigai ir kreditas ir kt. Nuo penkto semestro dėstomi dalykai atskirai šakomis lietuvių kalba: buhalterinei apskaitai ir auditui, inovacijų ir projektų valdymui, komercijai, verslo organizavimui, rinkodarai ir globaliam verslui (anglų k.) Įstojus nuo pirmo kurso mokytis anglų kalba, nuo penkto semestro galima rinktis iš dviejų šakų – rinkodaros ir globalus verslo bei verslo organizavimo.

Taip pat studijuosite mažiausiai tris bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus (modulius), kuriuos rinksitės iš tame semestre siūlomų BUS dalykų (modulių) sąrašo (daugiau informacijos).

Studijų programos planas

2017 m. priėmimo sąlygos

Egzaminai Koeficientas
Matematika 0,4
Lietuvių k. ir literatūra 0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Istorija 0,2

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais

0,2

Gretutinių studijų galimybė

Galima rinktis gretutines studijas (daugiau informacijos). Tai galimybė greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti kitos krypties programą. Registruotis į gretutines studijas reikia pirmojo kurso antrojo semestro pradžioje. Šios studijos prasideda nuo antrojo kurso trečiojo semestro. Fakultetas (padalinys), kuriame studijuosite, informuos apie aktualius gretutinių studijų pasirinkimo variantus.