Ką studijuoti?

MF studentaiMagistrantūros studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Magistrantūros studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 90 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Nemaža programos dalis skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka dvejus metus, jos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Sėkmingai baigusieji studijas įgyja magistro kvalifikacinį laipsnį. Toliau studijas galima tęsti doktorantūroje ar įsilieti į darbo rinką.

 

Besidominčius studijomis kviečiame detaliau susipažinti su Vilniaus universiteto magistrantūros studijų programomis, vykdomomis biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ir technologijos mokslų srityse.

 

 

  1. Pagal fakultetą
  2. Pagal pavadinimą (A-Z)
  3. Pagal suteikiamą kvalifikacinį laipsnį

Chemijos ir geomokslų fakultetas

Chemija

Geografija ir kraštotvarka

Geologija studijos lietuvių arba anglų kalba

Hidrometeorologija

Kartografija studijos lietuvių arba anglų kalba

Nanomedžiagų chemija studijos lietuvių arba anglų kalba

 

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Apskaita ir auditas

Bankininkystė

Ekonominė analizė ir planavimas

Ekonominė politika

Europos ekonominės studijos

Finansai studijos lietuvių arba anglų kalba

Kokybės vadyba studijos lietuvių arba anglų kalba, dieninis arba sesijinis tvarkaraštis

Rinkodara ir integruota komunikacija studijos lietuvių arba anglų kalba

Strateginis informacinių sistemų valdymas

Tarptautinio verslo vadyba ir ekonomika studijos anglų kalba

Verslo ekonomika sesijinis tvarkaraštis

Verslo procesų valdymas

Verslo vystymas sesijinis tvarkaraštis

Žmogiškųjų išteklių valdymas

 

Filologijos fakultetas

Anglistika studijos anglų kalba

Bendroji kalbotyra

Dalykinė (teisės) kalba anglų arba vokiečių kalba

Intermedialios literatūros studijos

Rusistika  studijos rusų kalba

Semiotika

Taikomoji kalbotyra

Vertimas (anglų, vokiečių, prancūzų kalbos)

 

Filosofijos fakultetas

Edukacinė ir vaiko psichologija

Edukologija

Filosofija

Klinikinė psichologija

Mokyklos pedagogika profesinės pedagoginės studijos

Organizacinė psichologija

Socialinė politika

Socialinis darbas

Sociologija

Sociologija ir kriminologija

Sveikatos psichologija

Teisės psichologija


Fizikos fakultetas

Aplinkos ir cheminė fizika

Biofizika programa vykdoma drauge su Gyvybės mokslų centru

Fizikinės technologijos ir jų vadyba

Lazerinė fizika ir optinės technologijos

Lazerinė technologija

Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika studijos anglų kalba

Optoelektronikos medžiagos ir technologijos

Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Teorinė fizika ir astrofizika


Gyvybės mokslų centras

Aplinkotyra ir aplinkotvarka

Biochemija

Biofizika programa vykdoma drauge su Fizikos fakultetu

Biologinė įvairovė 

Ekologija

Genetika

Mikrobiologija ir biotechnologija

Molekulinė biologija

Neurobiologija 

Istorijos fakultetas

Archeologija

Istorija

Paveldosauga


Kauno fakultetas

Audiovizualinis vertimas

Lietuvių literatūra

Marketingas ir prekybos vadyba studijos vykdomos lietuvių/anglų kalbomis

Meno vadyba studijos lietuvių /anglų kalbomis 

Tarptautinio verslo vadyba

Verslo administravimas

Verslo informacijos sistemos

Verslo informatika studijos lietuvių /anglų kalbomis 

Viešojo diskurso lingvistika 

 

Komunikacijos fakultetas

Analitinė žurnalistika

Informacijos sistemų vadyba

Komunikacijos mokslai

Ryšiai su visuomene

Tarptautinė komunikacija studijos lietuvių arba anglų kalba

Žinių vadyba ir lyderystė


Matematikos ir informatikos fakultetas

Ekonometrija studijos lietuvių / anglų kalbomis

Finansų ir draudimo matematika studijos lietuvių / anglų kalbomis

Informatika studijos lietuvių / anglų kalbomis

Kompiuterinis modeliavimas  studijos lietuvių / anglų kalbomis 

Matematika  studijos lietuvių / anglų kalbomis 

Programų sistemos  studijos lietuvių / anglų kalbomis

Statistika studijos lietuvių / anglų kalbomis 

 

Medicinos fakultetas

Medicinos biologija

Medicinos genetika

Reabilitacija

Sistemų biologija studijos anglų kalba

Taikomoji fizinė veikla

Visuomenės sveikata

 

Orientalistikos centras

Šiuolaikinės Azijos studijos


Religijos studijų ir tyrimų centras

Religijos studijos


Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Europos studijos

Politika ir medijos

Rytų Europos ir Rusijos studijos  studijos anglų kalba

Šiuolaikinės politikos studijos

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Viešosios politikos analizė

Teisės fakultetas

Baudžiamoji justicija

Europos Sąjungos verslo teisė

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė studijos anglų / rusų kalbomis informacija ruošiama

Viešoji teisė

 

Užsienio kalbų institutas

Medijų lingvistika studijos anglų / rusų kalbomis

 

Verslo mokykla

Kūrybinis verslas

Skaitmeninė rinkodara

Tarptautinė projektų vadyba studijos anglų kalba

Tarptautinio verslo finansai


A

Analitinė žurnalistika

Anglistika studijos anglų kalba

Aplinkos ir cheminė fizika

Aplinkotyra ir aplinkotvarka

Apskaita ir auditas

Archeologija

Audiovizualinis vertimas  Kaune


B

Bankininkystė

Baudžiamoji justicija

Bendroji kalbotyra

Biochemija

Biofizika Fizikos fakultete

Biofizika Gyvybės mokslų centre

Biologinė įvairovė

 

C

Chemija

D

Dalykinė (teisės) kalba studijos anglų arba vokiečių kalba

E

Edukacinė ir vaiko psichologija

Edukologija

Ekologija

Ekonometrija studijos lietuvių / anglų kalbomis

Ekonominė analizė ir planavimas

Ekonominė politika

Europos ekonominės studijos

Europos Sąjungos verslo teisė

Europos studijos

F

Filosofija

Finansai studijos lietuvių / anglų kalbomis

Finansų ir draudimo matematika  studijos lietuvių / anglų kalbomis

Fizikinės technologijos ir jų vadyba

G

Genetika

Geografija ir kraštotvarka

Geologija studijos lietuvių / anglų kalbomis

 

H

Hidrometeorologija

 

I

Informacijos sistemų vadyba

Informatika studijos lietuvių / anglų kalbomis

Intermedialios literatūros studijos

Istorija

K

Kartografija studijos lietuvių / anglų kalbomis

Klinikinė psichologija

Kokybės vadyba studijos lietuvių / anglų kalbomis,dieninis arba sesijinis tvarkaraštis

Kompiuterinis modeliavimas studijos lietuvių / anglų kalbomis

Komunikacijos mokslai

Kūrybinis verslas

 

L

Lazerinė fizika ir optinės technologijos

Lazerinė technologija

Lietuvių literatūra Kaune

M

Marketingas ir prekybos vadyba Kaune, studijos lietuvių / anglų kalba

Matematika studijos lietuvių / anglų kalba

Medicinos biologija

Medicinos genetika

Medijų lingvistika studijos anglų / rusų kalbomis

Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika studijos anglų kalba

Meno vadyba Kaune, studijos lietuvių / anglų kalba

Mikrobiologija ir biotechnologija

Mokyklos pedagogika profesinės pedagoginės studijos

Molekulinė biologija

N

Nanomedžiagų chemija

Neurobiologija

O

Optoelektronikos medžiagos ir technologijos

Organizacinė psichologija

P

Paveldosauga

Politika ir medijos

Programų sistemos studijos lietuvių ir anglų kalbomis

 

R

Reabilitacija

Religijos studijos

Rinkodara ir integruota komunikacija  studijos lietuvių arba anglų kalba

Ryšiai su visuomene

Rytų Europos ir Rusijos studijos  studijos anglų kalba

Rusistika   studijos rusų kalba

S

Semiotika

Sistemų biologija studijos anglų kalba

Skaitmeninė rinkodara

Socialinė politika

Socialinis darbas

Sociologija

Sociologija ir kriminologija

Statistika studijos lietuvių / anglų kalbomis

Strateginis informacinių sistemų valdymas

Sveikatos psichologija

 

Š

Šiuolaikinės Azijos studijos

Šiuolaikinės politikos studijos

 

T

Taikomoji fizinė veikla

Taikomoji kalbotyra

Tarptautinė komunikacija studijos lietuvių arba anglų kalbomis

Tarptautinė projektų vadyba studijos anglų kalba

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba studijos anglų kalba

Tarptautinio verslo finansai

Tarptautinio verslo vadyba Kaune

Teisės psichologija

Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Teorinė fizika ir astrofizika

V

Verslo administravimas Kaune

Verslo ekonomika sesijinis tvarkaraštis

Verslo informacijos sistemos  Kaune

Verslo informatika  Kaune

Verslo procesų valdymas

Verslo vystymas sesijinis tvarkaraštis

Vertimas (anglų, vokiečių, prancūzų kalbos)

Viešoji teisė

Viešojo diskurso lingvistika  Kaune

Viešosios politikos analizė

Visuomenės sveikata

 

Ž

Žinių vadyba ir lyderystė

Žmogiškųjų išteklių valdymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Priėmimas bus vykdomas, jeigu studijų programa bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Suteikiamas Fizinių mokslų magistras:

Aplinkos ir cheminė fizika

Aplinkotyra ir aplinkotvarka

Chemija

Geografija ir kraštotvarka

Geologija

Hidrometeorologija

Kartografija

Lazerinė fizika ir optinės technologijos

Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika

Nanomedžiagų chemija

Teorinė fizika ir astrofizika

 

Suteikiamas Gyvybės mokslų magistras:

Biochemija

Biofizika

Biologinė įvairovė

Ekologija

Genetika

Mikrobiologija ir biotechnologija

Molekulinė biologija

Neurobiologija


Suteikiamas Humanitarinių mokslų magistras:

Anglistika 

Archeologija

Audiovizualinis vertimas Kaune

Bendroji kalbotyra

Dalykinė (teisės) kalba

Filosofija

Intermedialios literatūros studijos

Istorija 

Lietuvių literatūra Kaune 

Medijų lingvistika

Paveldosauga

Religijos studijos

Rusistika

Semiotika 

Šiuolaikinės Azijos studijos

Taikomoji kalbotyra

Vertimas

Viešojo diskurso lingvistika Kaune 
 

Suteikiamas Informatikos mokslų magistras:

Informatika

Kompiuterinis modeliavimas

Programų sistemos

Verslo informatika Kaune

 

Suteikiamas Inžinerijos mokslų magistras:

Telekomunikacijų fizika ir elektronika


Suteikiamas Matematikos mokslų magistras:

Ekonometrija

Finansų ir draudimo matematika

Matematika

Statistika

 


Suteikiamas Socialinių mokslų magistras:

Analitinė žurnalistika

Bankininkystė

Edukacinė ir vaiko psichologija

Ekonominė analizė ir planavimas

Ekonominė politika

Europos ekonominės studijos

Europos studijos

Finansai

Informacijos sistemų vadyba

Klinikinė psichologija

Komunikacijos mokslai

Organizacinė psichologija

Politika ir medijos

Ryšiai su visuomene

Rytų Europos ir Rusijos studijos

Socialinė politika

Socialinis darbas

Sociologija

Sociologija ir kriminologija

Sveikatos psichologija

Šiuolaikinės politikos studijos

Tarptautinė komunikacija

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Teisės psichologija

Verslo ekonomika

Viešosios politikos analizė

Žinių vadyba ir lyderystė

 

Suteikiamas Sveikatos mokslų magistras:

Farmacija

Medicina

Medicinos biologija

Medicinos genetika

Odontologija

Reabilitacija

Sistemų biologija

Taikomoji fizinė veikla

Visuomenės sveikata

 

Suteikiamas Technologijų mokslų magistras:

Fizikinės technologijos ir jų vadyba

Lazerinė technologija

Optoelektronikos medžiagos ir technologijos

 

Suteikiamas Teisės magistras:

Baudžiamoji justicija

Europos Sąjungos verslo teisė

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Teisė

Viešoji teisė

 

Suteikiamas Ugdymo mokslų magistras:

Edukologija

 

Suteikiamas Verslo vadybos magistras:

Apskaita ir auditas

Kokybės vadyba

Kūrybinis verslas

Marketingas ir prekybos vadyba Kaune

Meno vadyba Kaune

Rinkodara ir integruota komunikacija

Skaitmeninė rinkodara

Strateginis informacinių sistemų valdymas

Tarptautinė projektų vadyba

Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba

Tarptautinio verslo finansai

Tarptautinio verslo vadyba Kaune

Verslo administravimas Kaune

Verslo informacijos sistemos Kaune

Verslo procesų valdymas

Verslo vystymas

Žmogiškųjų išteklių valdymas