Medicina

Papildoma informacija

  • Padalinys: Medicinos fakultetas
  • Krypčių grupė: Sveikatos mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Medicina
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų magistras
  • Suteikiama profesinė kvalifikacija: Gydytojas
  • Trukmė: 6 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 360
  • Metinė studijų kaina: 2700 EUR

Medicinos studijų programos tikslas – gydytojų, kurie atitiktų Europos Sąjungos ir Pasaulio sveikatos organizacijos pripažintus reikalavimus, rengimas. Būsimasis gydytojas turi būti pasirengęs mokytis visą gyvenimą. Medicinos mokslas plėtojasi labai sparčiai, naujovės diegiamos į praktiką beveik kasdien, todėl svarbu domėtis pasirinkta specialybe, studijuoti naujausią mokslinę medicinos literatūrą.

Studijų proceso ypatumai

Pirmuosiuose kursuose būsimieji gydytojai studijuoja studijų programos pagrindų dalykus. Nuo trečiojo kurso pradedami dėstyti specialiojo lavinimo dalykai, kurie studijuojami aukščiausio lygio Lietuvos ligoninėse, kur yra sąlygos ne tik teorinėms studijoms, bet ir praktiniams įgūdžiams įgyti. Taip pat skaitomos paskaitos, vyksta teoriniai seminarai. Paskutiniais studijų metais rengiamas mokslo tiriamasis darbas iš pasirinktos srities: vidaus ligos, chirurgija, moterų ir vaikų ligos.

Baigę šią studijų programą gebėsite

Gydytojas turi pagrindinių klinikinių metodų įgūdžių, įskaitant gebėjimą gauti ir užrašyti išsamią ligos istoriją, atlikti fizinį ištyrimą ir įvertinti psichinę būklę; geba interpretuoti rezultatus, gautus iš ligos istorijos, fizinio ištyrimo, instrumentinių bei laboratorinių tyrimų; preliminariai įvertinti paciento problemas ir pagal jas suformuluoti diagnozę, tyrimo ir gydymo planus; turi pagrindinių klinikinių procedūrų įgūdžių, įskaitant pradinį ir specialųjį gaivinimą, venų punkciją ir t.t.; geba bendrauti; turi profesinių etikos įgūdžių; geba naudotis informacinėmis technologijomis; dirbti mokslo tiriamąjį darbą.

Perspektyvos

Šešerių metų studijas ir internatūrą baigę gydytojai gali dirbti farmacijos ir medicinos įrangos komercinėse struktūrose, tačiau turi baigti aukštesnės pakopos rezidentūros studijas tam, kad galėtų užsiimti savarankiška medicinos praktika. Medicinos fakultete yra 53 rezidentūros studijų programos, kurių trukmė nuo trejų iki šešerių metų. Rezidentūros studijų metu galima įgyti visų profilių aukščiausią specialisto kvalifikaciją ir dirbti valstybinėse ir privačiose Lietuvos ir Europos Sąjungos sveikatos priežiūros įstaigose. Be to, yra galimybė stoti į doktorantūrą ir dirbti mokslinį darbą, rengtis aukščiausiems moksliniams pedagoginiams laipsniams įgyti.

Ką studijuosite

Bendroji ir bioorganinė chemija, Bendroji ir žmogaus biologija, Fizika ir informacinės technologijos, Žmogaus anatomija, Žmogaus histologija, Bendroji ir žmogaus genetika, Biochemija, Visuomenės sveikata, Žmogaus fiziologija, Farmakologija, Mikrobiologija, Taikomoji anatomija, Patologija, Radiologijos pagrindai, Sveikatos teisė ir ekonomika, Socialinė medicina ir biostatistika, Mokslo darbo metodologija, Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai, Bendroji chirurgija ir kt.

Taip pat studijuosite mažiausiai tris bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus (modulius), kuriuos rinksitės iš tame semestre siūlomų BUS dalykų (modulių) sąrašo (daugiau informacijos).

Studijų programos planas

2017 m. priėmimo sąlygos

Egzaminai Koeficientas
Biologija 0,4
Lietuvių k. ir literatūra 0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Chemija arba matematika 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2

Gretutinių studijų galimybė

Nėra gretutinių studijų galimybės.