Odontologija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Medicinos fakultetas
  • Krypčių grupė: Sveikatos mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Odontologija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų magistras
  • Suteikiama profesinė kvalifikacija: Gydytojas odontologas
  • Trukmė: 5 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 300
  • Metinė studijų kaina: 3300 EUR

Odontologija – savarankiška ir svarbi bendrosios medicinos šaka, kur ypač glaudžiai susiję gydymas, mokslas ir menas. Tai viena svarbiausių veido estetikos rūšių. Padėti kurti žmogų sveiką ir gražų – specialybės moto.

Studijų proceso ypatumai

Odontologijos studijų metu labai didelis dėmesys yra skiriamas praktinių studijuojančio įgūdžių ugdymui. Pirmaisiais studijų metais studentų praktiniai įgūdžiai yra ugdomi specialioje simuliatorių klasėje, kurioje yra imituojamos sąlygos labai panašios į tas, kurios laukia klinikinių darbų metu. Baigę šį studijų etapą ir išlaikę teorinių ir praktinių žinių egzaminą, studentai pradeda dirbti klinikoje ir gydomuosius veiksmus atlieka savarankiškai, prižiūrimi dėstytojų. Šis etapas yra sudėtingas, bet kartu labai įdomus, nes studentui tenka bendrauti su skirtingo amžiaus, skirtingomis ligomis sergančiais pacientais, diagnozuoti ligas, sudaryti gydymo planus ir patiems juos įgyvendinti. Kiekvieną discipliną dėsto tos srities specialistas: vaikų odontologiją – vaikų odontologas, burnos chirurgiją – burnos chirurgas ir kt. Studijuodamas studentas gali dalyvauti studentų mainų programoje ir trumpesniam ar ilgesniam laikui išvykti mokytis į kitą Europos šalies universitetą.

Baigę šią studijų programą gebėsite

Baigusieji Odontologijos studijų programą ir įgiję gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją gali dirbti savarankiškai tiek privačiose, tiek ir valstybinėse gydymo įstaigose. Studijų metais yra įgijama pakankamai teorinių žinių apie odontologinių ligų epidemiologiją, etiopatogenezę, diagnostiką ir gydymo būdus bei praktinių įgūdžių, reikalingų atlikti gydomuosius veiksmus.

Perspektyvos

Baigusiems Odontologijos studijų programą, gydytojai odontologai gali dirbti valstybinėse bei privačiose gydymo įstaigose. Norintieji toliau gilinti žinias gali rinktis tolesnes studijas vienos iš 6 odontologijos šakų rezidentūroje. Tie studentai, kurie studijų metu aktyviai dalyvauja studentų mokslinės draugijos veikloje ir toliau nori tęsti mokslininko kelią, gali tęsti studijas doktorantūroje bei gali būti pakviesti dirbti dėstytojais.

Ką studijuosite

Anesteziologija-reanimatologija, Bendroji pediatrija, Biochemija, Dermatologija, Farmakologija, Genetikos įvadas, Gydytojo ir paciento kontaktai, Histologija, Anatomija, Mikrobiologija, Neurologija, Otorinolaringologija, Patologija, Psichiatrija ir kt.

Taip pat studijuosite mažiausiai tris bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus (modulius), kuriuos rinksitės iš tame semestre siūlomų BUS dalykų (modulių) sąrašo (daugiau informacijos).

Studijų programos planas

2017 m. priėmimo sąlygos

Egzaminai Koeficientas
Biologija 0,4
Lietuvių k. ir literatūra 0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Chemija arba matematika 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2

Gretutinių studijų galimybė

Nėra gretutinių studijų galimybės.