Biochemija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Gyvybės mokslų centras
  • Krypčių grupė: Gyvybės mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Biochemija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Gyvybės mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines šių sričių (krypčių) studijas: biochemijos, chemijos, bioinžinerijos, molekulinės biologijos. 

Stojantieji į šią studijų programą turi laikyti stojamąjį egzaminą.

Stojamasis egzaminas į magistrantūros Biochemijos studijų programą vyks 2017 m. birželio mėn. 22 d. 13 val. VU Informacinių technologijų taikymo centro patalpose adresu Saulėtekio al. 9, II-ieji jungiamieji rūmai.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Lavinti mokslo tiriamusius įgūdžius; suteikti įgūdžių ir žinių, būtinų biochemikui profesionalui; lavinti gebėjimą taikyti teorines žinias realioms biochemijos problemoms spręsti; suteikti teorinį ir praktinį pagrindą veiklai po studijų; lavinti bendravimo raštu ir žodžiu įgūdžius; lavinti naudojimosi informacinėmis technologijomis įgūdžius.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programų siekiniai)

Biohemijos magistras gerai suvokia biochemijos principus, dėsnius, turi tvirtus praktinio darbo įgūdžius, geba savarankiškai spręsti biochemines problemas, priimti sprendimus, mąstyti kritiškai ir analitiškai, dėstyti mintis raštu ir žodžiu, naudotis informacinėmis technologijomis.

Tolimesnių studijų galimybės

Gali tęsti studijas biochemijos arba chemijos doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti biochemijos ir chemijos laboratorijose, su biochemija ir chemija susijusiose gamybinėse ir komercinėse įmonėse.

 

Kilus klausimams kreiptis:

Prof. Edita Sužiedėlienė

Tel. 8 5 239 82 26

El. p. 

Saulėtekio al. 7, C361 kab.