Verslo ekonomika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Ekonomikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Ekonomika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
  • Suteikiama profesinė kvalifikacija: Nėra
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės sesijinės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 1500 EUR

Studijos vyksta sesijiniu tvarkaraščiu.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines ekonomikos, verslo ir vadybos ir kitų krypčių studijas. Kitų krypčių stojantiems reikalinga ne mažiau kaip 30 kreditų iš ekonomikos studijų programų dalykų.

Taip pat priimami baigę ekonomikos krypties studijas kolegijoje bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Parengti sistemiškai mąstančius analitikus, gebančius formuoti efektyvias ekonomikos valdymo technologijas, formuoti organizacijos plėtros ekonominio pagrindimo strategiją, kontroliuoti jos įgyvendinimą, vertinti savo organizacijos potencialą ir perspektyvą konkurencinėje kovoje, dalyvauti priimant pagrįstus ekonominius sprendimus.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Absolventas geba analizuoti ekonominius procesus, taikyti ekonominio prognozavimo metodus; vertinti įmonės ekonominį potencialą; formuoti įmonių plėtros finansavimo projektus; formuoti modernias įmonių ekonominio valdymo organizacines schemas; formuoti ekonominės rizikos valdymo mechanizmus.

Tolimesnių studijų galimybės

Norėdami tapti aukščiausio lygio verslo ekonomikos specialistais ir šių krypčių mokslininkais, magistras gali tęsti studijas doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti įvairių lygių vadovaujamą darbą Lietuvos ir tarptautinėse verslo įmonėse, vyriausybinėse organizacijose, mokslo ir mokymo įstaigose.