Verslo vystymas

Papildoma informacija

  • Padalinys: Ekonomikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
  • Studijų kryptis (šaka): Vadyba
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės sesijinės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 1500 EUR

Studijos vyksta sesijiniu tvarkaraščiu.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines ekonomikos, verslo ir vadybos ir kitų krypčių studijas. Kitų krypčių stojantiems reikalinga ne mažiau kaip 30 kreditų iš vadybos ir verslo studijų programų dalykų.

Taip pat priimami baigę verslo ir vadybos krypčių studijas kolegijoje bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Reikšmingai pagilinti bazines verslo vadybos ir ekonomikos žinias, pasiekti aukštą funkcinių vadybos uždavinių sprendimo galimybių ir priemonių žinojimo lygį; suteikti naujas mokslo ir metodines žinias tarpdalykinėse vadybos, ekonomikos, globalizacijos, informacijos visuomenės ir kitose srityse; ugdyti valdymo įgūdžius ir praktinius vadovavimo gebėjimus nacionalinėse bei tarptautinėse verslo struktūrose.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Verslo vystymo studijų programos absolventas moka generuoti hipotezes, planuoti ir atlikti verslo struktūrų diagnostiką; integruoti įvairių verslo vadybos priemonių gerinimo idėjas ir kurti verslo strategiją; planuoti ir atlikti verslo situacijų tyrimus; profesionaliai reaguoti į verslo organizacijos problemas įvertindamas vidinės ir išorinės aplinkos pasikeitimus; operatyviai spręsti kylančius vadybos sprendimų priėmimo klausimus; vadovauti komandai.

Tolimesnių studijų galimybės

Norėdami tapti aukščiausio lygio vadybos ir administravimo bei ūkio valdymo specialistais ir šių krypčių mokslininkais, magistras gali tęsti studijas doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti įvairių lygių vadovaujamą darbą nacionalinėse ir tarptautinėse verslo struktūrose ir valstybės valdymo institucijose, kur reikalinga aukšta vadybinė kompetencija ir sudėtingų sprendimų paieška, taip pat sėkmingai kurti ir plėtoti nuosavą verslą bei dirbti mokslo ir studijų įstaigose.