Europos ekonominės studijos

Papildoma informacija

  • Padalinys: Ekonomikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Ekonomika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 2265 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines ekonomikos, verslo ir vadybos ir kitų krypčių studijas. Kitų krypčių stojantiems reikalinga ne mažiau kaip 30 kreditų iš ekonomikos studijų programų dalykų.

Taip pat priimami baigę ekonomikos krypties studijas kolegijoje bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Supažindinti su Europos integracijos ekonominiais, teisiniais, politiniais ir socialiniais pagrindais; suteikti teorines ir praktines žinias apie Europos Sąjungos institucijas ir jų veiklos mechanizmą; supažindinti studentus su pagrindinėmis Europos Sąjungos politikos rūšimis ir priemonėmis; suteikti Europos Sąjungos teisės pagrindus keturių Europos Sąjungos laisvių įgyvendinimo srityse; išmokyti studentus pasinaudoti Europos Sąjungos narystės teikiamomis galimybėmis gamybinio kooperavimo, investicijų pritraukimo, mokslinio ir kultūrinio bendradarbiavimo srityse.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Asmuo, baigęs Europos ekonominių studijų programą, supranta ir moka kritiškai vertinti Europos Sąjungos vidaus ir užsienio ekonominę politiką; gali dirbti institucijose, dalyvaujančiose rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką; geba ruošti projektus Europos Sąjungos struktūriniams ir kitokiems fondams; gali atlikti empirinius tyrimus Europos integracijos srityje ir pateikti pagrįstas išvadas ir pasiūlymus.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventai, norintys dirbti mokslinį arba pedagoginį darbą, tęsia studijas ekonomikos doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti Europos Sąjungos institucijose; vyriausybinėse įstaigose, dalyvaujančiose ES institucijų veikloje; savivaldybėse, įgyvendinančiose Europos integracijos projektus; verslo įmonėse, ruošiančiose bei įgyvendinančiose Europos plėtros projektus; konsultacinėse firmose, ruošiančiose ES paramos projektus.