Ekonominė analizė ir planavimas

Papildoma informacija

  • Padalinys: Ekonomikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Ekonomika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 2265 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines ekonomikos, verslo ir vadybos ir kitų krypčių studijas. Kitų krypčių stojantiems reikalinga ne mažiau kaip 30 kreditų iš ekonomikos studijų programų dalykų.

Taip pat priimami baigę ekonomikos krypties studijas kolegijoje bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Supažindinti studentus su naujausiomis ekonomikos mokslo paradigmomis bei su ekonomika susijusiomis tarpdisciplininėmis teorijomis; išplėsti ir žymiai pagilinti sisteminės analizės ir modeliavimo įgūdžius, supažindinant su šiuolaikine ekonometrinio, optimizacinio bei imitacinio modeliavimo teorija bei praktika; išmokyti praktiškai taikyti priešakinę kiekybinės analizės bei matematinio modeliavimo techniką įvairių socialinių bei ekonominių problemų ir sistemų tyrimui, veiklos analizei, plėtros prognozavimui ir planavimui; suteikti išsamias žinias apie globalines, regionines bei nacionalines ekonomikos raidos tendencijas bei jas aiškinančias teorijas, ugdyti sisteminį požiūrį; išlavinti socialinių bei ekonominių valdymo sprendimų pagrindimo bei priėmimo įgūdžius.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Ekonominės analizės ir planavimo programos absolventas, pasitelkęs sistemų analizės bei modeliavimo techniką, moka išsamiai tirti bei modeliuoti įvairių objektų bei subjektų funkcionavimą ir jų raidą; generuoti mokslines hipotezes ir jas tikrinti; naudoti statistinės empirinių duomenų analizės bei sistemų modeliavimo metodus; sugeba rengti išsamias įvairių sričių bei įvairių ūkio objektų studijas, raidos prognozes, plėtros strategijas ir priemonių planus.

Tolimesnių studijų galimybės

Ekonominės analizės ir planavimo magistrų įgyjamų žinių tarpdisciplininis bei analitinis pobūdis, gilus moderniųjų ekonomikos modeliavimo instrumentų pažinimas suteikia jiems puikias galimybes sėkmingai studijuoti analitinės pakraipos ekonomikos, vadybos (verslo, viešojo administravimo) mokslų doktorantūrose – Lietuvoje ir užsienyje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali užimti analitiko ir projektų vadovo vietą įmonėse, finansinėse bei valstybės valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose. Įvairiapusiškas išsilavinimas bei gilūs analitiniai gebėjimai, optimalių sprendimų paieškos įgūdžiai leidžia siekti karjeros akademinėje ir viešojo administravimo srityje.