Bankininkystė

Papildoma informacija

  • Padalinys: Ekonomikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Ekonomika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 2265 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines ekonomikos, verslo ir vadybos ir kitų krypčių studijas. Kitų krypčių stojantiems reikalinga ne mažiau kaip 30 kreditų iš ekonomikos studijų programų dalykų.

Taip pat priimami baigę ekonomikos krypties studijas kolegijoje bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Kritiškai vertinti ekonomikos bei pinigų teorijas ir tyrimo metodus, suteikti pakankamas žinias, būtinas analizuoti kredito sektoriaus veiklą makrolygyje bei priimti pagrįstus sprendimus aukščiausiame valdymo lygyje; suteikti teorines ir praktines žinias apie šalies bei globalinius ekonominius pokyčius, būtinus centrinės bankininkystės ir pinigų politikos raidos pažinimui ir analizei; suteikti mokslo ir metodines žinias, įgalinančias įgyti praktinius įgūdžius savarankiškai kredito institucijų veiklos makroaplinkos ir mikroaplinkos analizei atlikti ir bankinėms rizikoms įvertinti ir valdyti; išlavinti kredito institucijų plėtojimo ir konkurencingumo problemų sprendimo tarptautinėse rinkose žinias ir praktinius įgūdžius; ugdyti centrinio banko, komercinių ir specializuotų bankų bei kitų finansų institucijų valdymo metodų pasirinkimo ir taikymo gebėjimus ir praktinius įgūdžius, būtinus aukštos kvalifikacijos specialistams bankininkams, galintiems dirbti analitinį bei vadovaujantį darbą šalies bei tarptautinėse kredito institucijose.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Bankininkystės programos absolventas moka kritiškai analizuoti centrinio ir komercinių bankų bei kitų finansų institucijų klausimus bei kurti jų sprendimo modelius; finansų institucijose planuoti verslo tarptautinės plėtros strategijas; kredito bei kitose finansų institucijose priimti vadybinius sprendimus; kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves ieškant tinkamiausių kredito institucijos plėtros sprendimų.

Tolimesnių studijų galimybės

Norėdami tobulėti kaip profesionalūs bankininkystės specialistai ir tęsti mokslinį darbą, bankininkystės magistrai tęsia studijas ekonomikos doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Bankininkystės programos magistras gali dirbti analitinį ir vadybinį darbą centriniuose, komerciniuose bei specializuotuose bankuose, lizingo ir investicinėse bendrovėse, dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą mokslo ir mokymo įstaigose.