Verslo procesų valdymas

Papildoma informacija

  • Padalinys: Ekonomikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
  • Studijų kryptis (šaka): Verslas
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 2265 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines ekonomikos, verslo ir vadybos ir kitų krypčių studijas. Kitų krypčių stojantiems reikalinga ne mažiau kaip 30 kreditų iš vadybos ir verslo studijų programų dalykų.

Taip pat priimami baigę verslo ir vadybos krypčių studijas kolegijoje bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Rengti verslo magistrus, gebančius įgyvendinti verslo įmonių pokyčius, adaptuotis šiuolaikinėje ir dinamiškoje verslo aplinkoje, kritiškai vertinti teorinių koncepcijų taikymą, kūrybiškai taikyti verslo procesų analizės instrumentus, parengti ir nuosekliai įgyvendinti strategiškai pagrįstus sprendimus, suvokiant verslą kaip vieningą visumą ir neapsiribojant atskirų fragmentiškų uždavinių sprendimu.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Verslo procesų valdymo programos absolventas geba taikyti teorines žinias ir įgūdžius verslo operacijoms analizuoti ir vertinti, geba analizuoti verslo organizacijų patirtį ir modeliuoti įmonių plėtrą, moka rengti ir administruoti verslo projektus, geba identifikuoti verslo valdymo ir finansinę riziką, analizuoti grėsmes ir pavojus, gali kurti naujus verslus ir darbo vietas pagal rinkos poreikį.

Tolimesnių studijų galimybės

Norintys dirbti mokslo tiriamąjį arba pedagoginį darbą magistrai tęsia studijas doktorantūroje arba savarankiškai gilina savo žinias ir profesinius įgūdžius.

Profesinės veiklos galimybės

Programos absolventams atsiveria karjeros galimybės visose verslo valdymo pakopose. Verslo procesų planavimo ir organizavimo, žmonių išteklių valdymo žinios yra svarbios bet kurio tipo organizacijoje, tiek pelno ir nepelno, kuriant naujus verslus ir priimant optimalius sprendimus rinkoje.