Anglistika (anglų k.)

Papildoma informacija

  • Padalinys: Filologijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Filologija pagal kalbą
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2873 EUR

Studijų programa vykdoma anglų kalba.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami asmenys:

- baigę pirmosios pakopos universitetines anglų filologijos (pagrindinės ir gretutinės) krypties studijas;

- taip pat baigę pirmosios pakopos universitetines kitų sričių (krypčių) studijas. Kitų krypčių absolventai turi pateikti anglų kalbos žinias patvirtinantį dokumentą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Programa rengia anglų literatūros, kalbotyros ir kultūros studijų specialistus darbui mokslinėje ir švietimo srityje bei platesnėje visuomenės literatūrinės ir kultūrinės komunikacijos srityje: literatūrinėje ir kultūrinėje žiniasklaidoje, leidyboje, literatūros ir kultūros vadybos institucijose. Pagrindinis tikslas - remiantis galiojančiais LR įstatyminiais aktais, esamais švietimo ir mokslo plėtros strateginiais dokumentais, rengti aukščiausios kvalifikacijos anglistikos specialistus, atitinkančius europinius standartus, gebančius orientuotis šiuolaikinių anglistikos studijų erdvėje, savarankiškai plėsti, gilinti ir atnaujinti žinias, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, taikyti teorinius principus praktikoje. Stiprinamas dėmesys studentų kūrybingumui, informacinės kultūros ugdymui, mokslinių tyrimų sąveikai, o studijų programa dera su tarptautiniais standartais.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Programos absolventai geba analizuoti ir interpretuoti šiuolaikinius kalbotyros, kultūros ir literatūros reiškinius tarptautinių visuomenės gyvenimo ir mokslo procesų kontekstuose. Anglistikos studijų programa rengia sąmoningas, kultūros analitikų ir visuomenės kritikų atsakomybę suvokiančias ir skirtingų kultūrinių tradicijų visuomenės palikimą bei šiuolaikinę kultūrinę įvairovę galinčias vertinti asmenybes.

Tolimesnių studijų galimybės

Sėkmingai baigusieji šias magistrantūros studijas gali toliau studijuoti humanitarinių mokslų doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Akademinė sritis (literatūros, kultūros ir kalbotyros moksliniai tyrimai, dėstymas), praktinis įgytų žinių pritaikymas (literatūros rengimas publikuoti, vertimas, terminologija, leksikografija, tekstologinė, leidybinė veikla, darbas literatūros archyvuose, muziejuose ir bibliotekose bei įvairiose institucijose ir organizacijose.