Semiotika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Filologijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Lingvistika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2873 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Priimami visų sričių (visų krypčių) absolventai, baigę pirmosios pakopos universitetines studijas.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Rengti kvalifikuotus diskurso analitikus, atitinkančius Europos ir pasaulio standartus, formuoti intelektualią asmenybę, gebančią integruotis į Europos ir pasaulio humanitarinių ir socialinių mokslų kontekstą, sieti humanitarinį išsilavinimą su socialinėmis šalies reikmėmis.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Semiotikos studijų absolventas sugeba kritiškai ir analitiškai mąstyti, apibendrinti savarankiško tyrimo duomenis bei padaryti mokslinio pobūdžio išvadas: paaiškinti verbalinių ir neverbalinių diskursų reikšmes įvairiuose socialiniuose ir kultūriniuose kontekstuose, aprašyti politinių, socialinių ir žiniasklaidos diskursų funkcionavimą savo meto visuomenėje, išanalizuoti literatūros, meno tekstų ir neverbalinių diskursų išraiškos ir turinio plotmę, nustatyti komercinės ir politinės reklamos kokybę bei efektyvumą, teisinių pretenzijų pagrįstumą, įvertinti viešųjų ryšių strategiją bei taktiką.

Tolimesnių studijų galimybės

Filologijos magistrai, baigę semiotikos studijas, tęsia studijas humanitarinių arba socialinių mokslų doktorantūroje specializuodamiesi filologijos, menotyros, sociologijos, politologijos srityse.

Profesinės veiklos galimybės

Semiotikos studijų absolventai gali dirbti viešųjų ryšių specialistais, teisinių institucijų ekspertais, įvairių žinybų konsultantais; daryti karjerą tose srityse, kur reikia mokėjimo kritiškai mąstyti, pagrįsti savo nuomonę, bendrauti su partneriais.