Filosofija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Filosofijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Humanitariniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Filosofija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Humanitarinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Kviečiame susipažinti su filosofijos studentų parengtu studijų aprašymu ČIA.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į Filosofijos studijų programą priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Rengti plataus teorinio profilio specialistus dagiadalykinėse humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, gebančius dirbti visur, kur iš darbuotojo reikalaujama universalaus išsilavinimo, kūrybiškumo, gebėjimo greitai ir kvalifikuotai priimti strateginio pobūdžio sprendimus.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Filosofijos magistras geba atlikti tinkamą humanitarinio ir socialinio pobūdžio tekstų analizę bei interpretaciją, surasti ir susisteminti informaciją, pateikti išsamią raštišką ar žodinę jos kritinę analizę ir įvertinimą, analizuoti šiuolaikinės kultūros ir socialinius procesus, aiškinti juos bendresniame istoriniame ir teoriniame kontekste, vadovauti grupei žmonių, turinčių priimti taktinio ar strateginio pobūdžio sprendimus, priimti tinkamus sprendimus konkrečiose situacijose.

Tolimesnių studijų galimybės

Filosofijos magistras pasirengęs tęsti studijas doktorantūroje įvairiose humanitarinių ir socialinių mokslų srityse (teisės, vadybos, informacijos ir komunikacijos, filosofijos, istorijos, sociologijos, užsienio kalbų, politologijos, psichologijos).

Profesinės veiklos galimybės

Filosofijos magistras pasirengęs siekti profesinės karjeros kaip: mokslininkas, aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dėstytojas, žurnalistas, vertėjas, valstybės įstaigų darbuotojas, verslo plėtros konsultantas, politikas, tarpdisciplininių ryšių tarpininkas, sprendžiantis ir teorinius, ir praktinio pobūdžio klausimus.