Klinikinė psichologija

Papildoma informacija

 • Padalinys: Filosofijos fakultetas
 • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Psichologija
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į Klinikinės psichologijos studijų programą priimami psichologijos universitetines pirmosios pakopos studijas baigę asmenys.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

 • Perteikti pagrindinių psichologijos ir psichoterapijos žinių sistemą;
 • suformuoti profesinius vaikų ir suaugusiųjų klinikinės ir konsultavimo psichologijos bei psichoterapijos įgūdžius;
 • išmokyti tyrimo metodų bei išugdyti statistinių rezultatų apdorojimo įgūdžių;
 • suformuoti psichologo etika pagrįstas profesines vertybes;
 • parengti profesinei praktikai.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Asmuo, baigęs Klinikinės psichologijos programą, supranta asmenybės struktūros, raidos, patologijos tapsmo ir psichologinio poveikio dėsningumus svarbiausių psichologinių teorijų požiūriu, žino svarbiausias psichoterapijos teorines paradigmas, geba taikyti savitus psichoterapijos ir psichologinio konsultavimo metodus, siekiant padėti spręsti asmeninio bei šeimos gyvenimo sunkumus, tarpasmeninius konfliktus, psichologines krizes, kvalifikuotai atlieka psichodiagnostinius tyrimus, priima diagnostinius sprendimus, remiantis tarptautinėmis diagnostinėmis klasifikacijomis, gali teoriškai pagrįsti ir praktiškai atlikti mokslinį savo darbo efektyvumo įvertinimą.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijos psichologijos krypties doktorantūroje ar kitos krypties doktorantūroje, jei atitinka stojimo sąlygas bei reikalavimus. Studijos podiplominėse mokymo programose psichologo-psichoterapeuto profesinei kvalifikacijai įgyti.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti psichologu vaikų ir suaugusiųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigose – pirminio, antrinio ir tretinio lygio somatinėse ir psichiatrinėse ligoninėse, psichikos sveikatos centruose, reabilitacijos centruose, krizių pagalbos centruose, užsiimti privačia psichologinio konsultavimo praktika, taip pat dirbti įvairiose psichologinę pagalbą teikiančiose institucijose.