Socialinis darbas

Papildoma informacija

  • Padalinys: Filosofijos fakultetas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Socialinis darbas
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Konkurso būdu priimami visų sričių (krypčių) universitetinių studijų bakalaurai.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius savarankiškai ir inovatyviai veikti tiek socialinio darbo praktikoje, tiek akademinėje srityje. Siekiama, kad absolventai gebėtų vadovauti socialinės pagalbos procesams, pagalbos organizacijoms (jų padaliniams), daryti įtaką socialinei politikai, atlikti ekspertinius socialinių problemų vertinimus, įgyvendinti mokslinius tyrimus.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Socialinio darbo magistrai geba analizuoti, sisteminti sudėtingą informaciją, atlikti mokslinius tyrimus, vadovauti komunikacijos procesams ir žmonių grupėms/komandoms, inicijuoti inovatyvias socialinių problemų sprendimo strategijas, kritiškai reflektuoti socialinę politiką bei socialinius procesus, daryti įtaką socialinei politikai, inicijuoti ir įgyvendinti pokyčius, įgalinti asmenis bei struktūras kaitai, atstovauti pagalbos reikalingų asmenų teises, tobulinti socialinio darbo praktiką savo tyrimais ir analize.

Tolimesnių studijų galimybės

Podiplominės studijos (pvz., psichoterapijos, supervizijos ir pan.) ir doktorantūros studijos (sociologijos, edukologijos krypčių).

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai dirba mokslinį-tiriamąjį arba praktinį socialinį darbą. Gali dirbti socialinių darbuotojų pareigose, taip pat vadovaujančiose pozicijose (valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose), taip pat savivaldybėse ar departamentuose, administruojančiuose socialinės pagalbos sritį bei formuojančiuose jos politiką.