Lazerinė technologija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Fizikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Technologijų mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Medžiagų technologijos
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Technologijų mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami:
 
- fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų sričių visų krypčių universitetinių bakalauro studijų absolventai;
 
- kitų sričių (tik išklausę reikalaujamus studijų programos dalykus bei atlikę fizikos arba technologijos mokslų krypties tematikos baigiamąjį darbą).
 
Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.
 
Stojimo konkurse stojantieji gali pretenduoti į papildomus balus: po 0,2 balo skiriama už kiekvieną pranešimą, pristatytą studentų mokslinėje konferencijoje; po 0,4 balo už tezes nacionalinėse mokslinėse konferencijose; po 0,6 balo už tezes tarptautinėse mokslinėse konferencijose; po 2 balus už straipsnį, paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose; po 1 balą už straipsnį, paskelbtą kituose moksliniuose leidiniuose.

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos europinio lygmens specialistus, gebančius analizuoti mokslines, technologines ir gamybines problemas, išskirti ir suformuluoti tų problemų esminius aspektus, įvertinti ir atrinkti sprendimo būdus, vykdyti tyrimus asmeniškai ar komendoje, daryti pagrįstas išvadas ir rekomendacijas, savarankiškai plėsti žinias ir gebėjimus, dirbant lazerių technologijų gamybinėse įmonėse bei mokslinėse laboratorijose, diegiant naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus Lietuvoje, gebančius tęsti studijas doktorantūroje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Lazerinės technologijos studijų programos absolventas geba naudotis šiuolaikinėmis mokslinėmis koncepcijomis ir teoriniais modeliais, taiko savo darbe modernius tyrimo metodus, pagrįstus informacinėmis technologijomis, vartoja šiuolaikinius prietaisus, įrangą, modernius modeliavimo ir skaičiavimo metodus, atlieka savarankiškai ar komandoje tiriamuosius ir taikomuosius darbus, analizuoja bei apibendrina jų rezultatus, daro pagrįstas išvadas ir rekomendacijas taikymui ir diegimui gamyboje.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijas galima tęsti doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Lazerinės technologijos studijų programos absolventas gali dirbti aukštųjų technologijų įmonėse bei techninio aptarnavimo sferoje, lazerių ir optinės technologijos srityse mokslinį darbą, pasirengęs tęsti studijas fizinių ar technologijos mokslų srities doktorantūroje.