Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Fizikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Inžinerijos mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Elektronikos inžinerija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Inžinerijos mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami:
 
- fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų sričių visų krypčių universitetinių bakalauro studijų absolventai;
 
- kitų sričių (tik išklausę reikalaujamus studijų programos dalykus bei atlikę fizikos arba technologijos mokslų krypties tematikos baigiamąjį darbą).
 
Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.
 
Stojimo konkurse stojantieji gali pretenduoti į papildomus balus: po 0,2 balo skiriama už kiekvieną pranešimą, pristatytą studentų mokslinėje konferencijoje; po 0,4 balo už tezes nacionalinėse mokslinėse konferencijose; po 0,6 balo už tezes tarptautinėse mokslinėse konferencijose; po 2 balus už straipsnį, paskelbtą į ISI sąrašus įtrauktuose žurnaluose; po 1 balą už straipsnį, paskelbtą kituose moksliniuose leidiniuose.

Studijų programos tikslas

Plataus profilio europinio lygmens specialistų, turinčių plačias bazines fizikines žinias, rengimas šiuolaikinei telekomunikacijų ir elektronikos rinkai.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos magistrantūros studijų programos absolventas turi specialias žinias, praktinio ir mokslinio tiriamojo darbo su telekomunikaciniais bei elektroniniais įrenginiais ir jų sistemomis įgūdžių, gali planuoti veikas ir dirbti tiek asmeniškai, tiek ir komandoje, geba eksploatuoti ir valdyti telekomunikacines ir elektronines sistemas, gerai žino šių įrenginių ir sistemų veikimo fizikinius principus, turi įgūdžių naujų telekomunikacinių ir elektroninių technologijų bei įrenginių kūrimui, diegimui.

Tolimesnių studijų galimybės

Galima tęsti studijas doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Telekomunikacijų fizikos ir elektronikos magistrantūros studijų programos absolventas pasirengęs dirbti aukštųjų technologijų telekomunikacijų elektronikos pramonės bei valstybės valdymo specializuotose įmonėse, susietose su licencijavimu, aplinkos monitoringu, priežiūra ir kontrole, atlikti mokslinį tiriamąjį darbą, pasirengęs tęsti studijas fizikinių ir technologijos mokslo sričių doktorantūroje.