Biofizika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Gyvybės mokslų centras
  • Krypčių grupė: Gyvybės mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Biofizika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Gyvybės mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

- Priimami biomedicinos mokslų srities visų krypčių bakalaurai, bendrosios, elektronikos ir elektros, informatikos inžinerijos, gamtos išteklių technologijų, biotechnologijų, maisto technologijų, fizikos, medžiagotyros, chemijos, aplinkotyros, matematikos, informatikos, sveikatos informatikos, psichologijos, filosofijos absolventai bei genetikos ir molekulinės biologijos gretutinių studijų bakalaurai.

- Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Vilniaus universitete Biologijos papildomųjų studijų programą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Biofizikos magistrantūros studijų programos tikslas yra paruošti specialistus, gebančius savarankiškai dirbti mokslo bei mokymo srityse, šiuolaikiškai spręsti aktualiausias biologijos, biotechnologijų, farmakologijos, medicinos, aplinkos apsaugos, ekologines problemas.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Biofizikos magistras geba naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis; moka dirbti su įvairiais biologiniais objektais, naudodamasis moderniais duomenų ir informacijos rinkimo, interpretacijos ir modeliavimo metodais, planuoti eksperimentą, dirbti su modernia eksperimentine aparatūra, atlikti kvalifikuotą statistinę duomenų analizę; geba integruoti įvairias idėjas ir atradimus, kelti ir tikrinti hipotezes, tyrimo uždavinius ir tikslus, rašyti mokslinius straispnius, dalyvauti tarpdisciplininiuose tyrimuose.

Tolimesnių studijų galimybės

Biofizikos magistrai turi galimybę tęsti studijas biofizikos, biochemijos, biologijos doktorantūroje Vilniaus universitete bei daugelyje kitų Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti šiuolaikinių aukštųjų technologijų gamybinėse įmonėse, įvairiose mokslinėse institucijose, medicinos įstaigose, aplinkosaugos ir ekologijos srityse, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje prie LRV, švietimo sistemoje ir pan.

 

Kilus klausimams kreiptis:

Prof. Aidas Alaburda

Tel. 223 44 35

El. p. ;

Saulėtekio al. 7, V135 kab.