Ekologija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Gyvybės mokslų centras
  • Krypčių grupė: Gyvybės mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Ekologija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Gyvybės mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami:

- biomedicinos, fizinių bei technologijos mokslų sričių visų krypčių bakalaurai.

- pirmosios pakopos koleginių studijų absolventai, baigę Vilniaus universitete Biologijos papildomųjų studijų programą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Suteikti studijuojančiam galimybę susipažinti su naujausiais ekologijos ir aplinkosaugos pasiekimais; išugdyti savarankiško darbo sprendžiant įvairaus lygmens ekologines ir aplinkosaugines problemas gebėjimus; išugdyti asmenybės profesinį iniciatyvumą, kūrybingumą bei komunikabilumą darbui kolektyvuose, racionalių sprendimo būdų pasirinkimo, praktiniai įgūdžiai atliekant mokslinius tyrimus ir jų rezultatų taikymą ekologinių problemų sprendime; suteikti šios profesijos ruošiamiems specialistams kuo platesnius praktinius įgūdžius; išugdyti pagarbą savo profesijai, supančiai aplinkai, aplinkosauginę moralę.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Ekologijos ir aplinkotyros magistras žino naujausius ekologijos ir aplinkosaugos pasiekimus, geba savarankiškai spręsti įvairaus lygio ekologines ir aplinkosaugines problemas; turi įgūdžių analizuoti, apibendrinti globalines ekologijos problemas, daryti atitinkamas išvadas, naudodamasis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis; savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus ir analizuoti jų rezultatus, taikydamas matematinius ar kitus metodus; geba naudotis elektroninėmis informacijos paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis; gali vadovauti ar dirbti grupėje.

Tolimesnių studijų galimybės

Užbaigus magistro studijas toliau galima tęsti studijas Vilniaus universitete bei daugelyje kitų Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti švietimo, gamtosaugos/gamtotvarkos srityse, su ekologinėmis problemomis bei jų valdymu susijusiose valstybinėse, komercinėse, nevyriausybinėse organizacijose, siekti karjeros įvairiose vyriausybinėse aplinkosaugos ūkio sektoriaus (valstybiniame, savivaldos institucijų lygmenyje) įstaigose, vystyti savo verslą.

 

Kilus klausimams kreiptis:

Prof. Alius Ulevičius

Tel. 8 5 2193222

El. p. 

Saulėtelio al. 7, V101 kab.