Genetika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Gyvybės mokslų centras
  • Krypčių grupė: Gyvybės mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Genetika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Gyvybės mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

- Priimami asmenys, baigę biologijos, genetikos (pagrindinių ir gretutinių) mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biofizika ir biochemija, sveikatos informatika, biotechnologijos, molekulinė biologija (gretutinių) studijų programas.

- Baigę pirmosis pakopos studijas kolegijoje ir baigę Vilniaus universitete Biologijos papildomųjų studijų programą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Lavinti mokslo tiriamuosius įgūdžius genetikos srityje, kurie turi būti realizuojami gebėjimu atlikti savarankšką tyrimą įvairiose genetikos srityse (molekulinėje, augalų, žmogaus, mikroorganizmų, genų inžinerijos, citogenetikos, genotoksikologijos, bioinformatikos).

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Asmuo, baigęs Genetikos programą, gerai išmano molekulinę, žmogaus, augalų, mikroorganizmų genetiką, citogenetiką, genotoksikologiją, genoinformatiką, sugeba atlikti savarankišką darbą genetikos, molekulinės biologijos, genotoksikologijos tiriamosiose ir taikomosiose srityse, turi įgūdžių naudotis informacinėmis sistemomis, kritiškai ir analitiškai mąstyti, dirbti komandoje, gali prisiimti asmeninę atsakomybę karjeros srityse, susijusiose su sprendimų priėmimu.

Tolimesnių studijų galimybės

Tobulinti savo analitinius gebėjimus biologijos (genetikos), molekulinės biologijos ar biochemijos doktorantūrose

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti biotechnologijos ir biomedicinos pramonėje, visose biomedicininio profilio mokslinėse institucijose, švietimo srityje.

 

Kilus klausimams kreiptis:

Prof. Juozas Rimantas Lazutka

Tel. 8 5 239 82 57

El. p.

Saulėtekio al. 7, V229.2 kab.