Molekulinė biologija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Gyvybės mokslų centras
  • Krypčių grupė: Gyvybės mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Molekulinė biologija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Gyvybės mokslų magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Norintys studijuoti Molekulinės biologijos magistro programoje privalo turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį vienoje iš šių studijų krypčių: molekulinės biologijos, biochemijos, biofizikos, genetikos ir molekulinės biologijos (gretutinės studijos). Į konkursinio balo sandarą įeina: molekulinė biologija, biochemija, ląstelės biologija ir genetikos pagrindai.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Parengti molekulinės biologijos specialistus, kurių kvalifikacija atitinka šiuolaikinių gyvybės mokslų ir jų žiniomis grindžiamų technologijų keliamus reikalavimus – turinčius gilių molekulinės biologijos žinių, gebančius jas analizuoti, kritiškai ir sistemiškai vertinti, veiksmingai taikyti mokslinėje bei praktinėje veikloje, kurti ir diegti mokslo naujoves srityse, susijusiose su gyvybės mokslais, savarankiškai spręsti molekulinės biologijos, biotechnologijų, biomedicinos, biofarmacijos, aplinkosaugos problemas šiuolaikinių gyvybės mokslų raidos kontekste.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Molekuliniai biologai turi gerai žinoti įvairių organizmų ląstelių sandarą ir funkcijas molekuliniu lygiu, šiuolaikinius molekulinės ląstelės biologijos tyrimo metodus ir jų taikymą ląstelių ir jų sudėtinių dalių tyrimuose, žinoti ląstelių makromolekulių struktūrą, jų tyrimo metodus bei taikymo galimybes, gebėti matyti ląstelę kaip vieningą sistemą, žinoti ląstelinių sistemų tyrimo būdus, žinoti bendruosius sutrikdytų ląstelių molekulinius vyksmus, lemiančius patologinių procesų atsiradimą ir vystymąsi. Molekuliniai biologai turi gebėti dirbti savarankiškai ir komandoje mokslo, studijų, verslo ir kituose ūkio subjektuose, perteikti žinias ir koncepcijas specialistams ir nespecialistams, gebėti identifikuoti savo mokslinius ir profesinius interesus šiuolaikinių gyvybės mokslų raidos kontekste, nuolat mokytis, tobulinti ir atnaujinti įgytas žinias bei įgūdžius ir siekti naujų.

Tolimesnių studijų galimybės

Molekulinės biologijos magistrai gali tęsti studijas gyvybės mokslų ir artimų krypčių doktorantūros studijose (trečioje pakopoje) Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Profesinės veiklos galimybės

Molekuliniai biologai gali dirbti biotechnologijos ir biofarmacijos pramonės įmonėse, mokslo ir studijų įstaigose, biomedicinos, žemės ūkio, aplinkosaugos valstybinėse ir privačiose institucijose, kurios taiko, diegia, kuria molekulinės biologijos ir kitų gyvybės mokslų žinias ir jomis grindžiamas technologijas.

 

Kilus klausimams kreiptis:

Prof. Edita Sužiedėlienė

Tel. 8 5 239 82 26

El. p.

Saulėtekio al. 7, C361 kab.