Aplinkotyra ir aplinkotvarka

Papildoma informacija

  • Padalinys: Gyvybės mokslų centras
  • Krypčių grupė: Fiziniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Aplinkotyra
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Fizinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami:

- biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų sričių visų krypčių pirmosios pakopos studijų programų bei vadybos absolventai.

- pirmosios pakopos koleginių studijų absolventai, baigę Vilniaus universite Biologijos papildomųjų studijų programą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Suteikti studijuojančiam galimybę susipažinti su naujausiais aplinkotyros ir aplinkotvarkos pasiekimais. Išugdyti savarankiško darbo sprendžiant įvairaus lygmens aplinkos būklės ir jos tvarkymo problemas, gebėjimus, išugdyti asmenybės profesinį iniciatyvumą, kūrybingumą bei komunikabilumą darbui kolektyvuose, racionalių, integruotų su kitų sričių specialistais sprendimo būdų pasirinkimą, taikymą ir tolesnį įgyvendinimą; suformuoti praktinius įgūdžius atliekant integruotus mokslinius tyrimus ir jų rezultatų pritaikymą aplinkotvarkinių projektų realizacijoje. Suteikti šios profesijos ruošiamiems specialistams kuo platesnius praktinius įgūdžius aplinkotyros ir aplinkotvarkos srityse. Išugdyti pagarbą savo profesijai, supančiai globaliajai aplinkai, aplinkosauginę moralę ir etiką.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Aplinkotyros ir aplinkotvarkos magistras geba aiškiai ir argumentuotai formuluoti bei spręsti aplinkotyros ir aplinkotvarkos problemas, žino globalias ekologines problemas, moka taikyti naujas idėjas ir hipotezes darbe, dirbti tarptautiniuose aplinkotyros projektuose, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, bendrauti ir keistis informacija su įvairių krypčių specialistais, dirbti ir/ar vadovauti projekto grupei/kolektyvui.

Tolimesnių studijų galimybės

Aplinkotyros ir aplinkotvarkos magistrai turi galimybę tęsti studijas doktorantūroje Vilniaus universitete bei daugelyje kitų Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti švietimo, gamtosaugos/gamtotvarkos srityse su ekologinėmis problemomis bei jų valdymu susijusiose valstybinėse, komercinėse, nevyriausybinėse organizacijose, siekti karjeros įvairiose vyriausybinėse aplinkosaugos ūkio sektoriaus (valstybiniame, savivaldos institucijų lygmenyje) įstaigose, vystyti savo verslą.

 

Kilus klausimams kreiptis:

Doc. Gytautas Ignatavičius

Tel. (8 5) 223 44 33
El. p. ;
Saulėtekio al. 7, V105 kab.