Hidrometeorologija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Chemijos ir geomokslų fakultetas
  • Krypčių grupė: Fiziniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Gamtinė geografija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Fizinių mokslų magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

- Priimami asmenys iš fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų krypties, socialinių studijų, švietimo ir ugdymo krypčių grupės, istorijos, archeologijos, filosofijos, gamtinės geografijos bakalauro programų.

- Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Vilniaus universitete Geografijos papildomųjų studijų programą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Parengti hidrometeorologijos specialistus, galinčius savarankiškai dirbti mokslo, švietimo, viešose bei verslo įstaigose/įmonėse sprendžiant šiuolaikines su atmosfera, hidrosfera, klimato kaita, aplinkosauga ir ekologija susijusias problemas, turinčius įgūdžių dirbti mokslinį ir praktinį darbą taikant naujausias hidrometeorologijos technologijas, galinčius sėkmingai integruotis į regioninius bei tarptautinius projektus ir tęsti studijas doktorantūroje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Baigus Hidrometeorologijos programą įgyjamos profesinės kompetencijos savarankiškai atlikti sudėtingą, su asmenine atsakomybe susijusį mokslinį ir praktinį darbą šiose srityse: hidrometeorologinių procesų tyrimų organizavimas, vykdymas ir rezultatų interpretavimas, specializuotos hidrometeorologinės ir klimatologinės informacijos taikymas įvairiose ūkio srityse. Hidrometeorologijos magistras sugeba naudotis informacinėmis technologijomis, savarankiškai atnaujinti ir integruoti žinias, yra susipažinęs su mokslinių tyrimų metodais, turi minčių dėstymo raštu ir žodžiu įgūdžių.

Tolimesnių studijų galimybės

Hidrometeorologijos magistrai turi galimybę tęsti studijas doktorantūroje Vilniaus universitete bei daugelyje kitų Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos padaliniuose, mokslo institutuose, universitetuose ir kitose aukštosiose mokyklose, informacinėse agentūrose bei siekti karjeros kitose srityse, kur gali būti panaudojamos ne tik hidrometeorologijos žinios ir įgūdžiai, bet ir bendrieji gebėjimai.