Mikrobiologija ir biotechnologija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Gyvybės mokslų centras
  • Krypčių grupė: Gyvybės mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Mikrobiologija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Gyvybės mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami:

- asmenys, baigę visų biomedicinos mokslų srities, aplinkos inžinerijos, sveikatos informatikos, genetikos (gretutinių studijų) ir molekulinės biologijos (gretutinių studijų) bakalauro studijų programas.

- pirmosios pakopos koleginių studijų absolventai, baigę Vilniaus universitete Biologijos papildomųjų studijų programą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Pagilinti ir įtvirtinti profesinę kompetenciją esminių molekulinės biologijos ir molekulinės mikrobiologijos žinių pagrindu; išugdyti mokslinio darbo gebėjimus; suteikti žinių ir gebėjimų reikalingų darbui įvairiose mikrobiologijos mokslo ir mikrobiologinės pramonės sferose; ugdyti loginį mąstymą, gebėjimus dirbti komandoje, sprendimų priėmimo bei asmeninės atsakomybės sampratą.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Mikrobiologijos studijų programos magistras gerai išmano bendrąją ir molekulinę mikrobiologiją, mikroorganizmų funkcionavimo gamtoje dėsningumus; sugeba atlikti savarankiškus darbus molekulinės mikrobiologijos, molekulinės biologijos, ekologinės mikrobiologijos, mikroorganizmų taksonomijos tiriamosiose ir taikomosiose srityse; formuluodamas ir spręsdamas problemas geba taikyti analitinius metodus bei naudotis informacinėmis sistemomis; turi mokslinio darbo ir darbo komandoje, gebėjimo sistemiškai ir analitiškai mąstyti įgūdžių; gali prisiimti asmeninę atsakomybę darbo ir karjeros srityse.

Tolimesnių studijų galimybės

Mikrobiologijos magistrai gali tęsti studijas biologijos krypties mikrobiologijos (bakteriologija, virusologija, mikologija) molekulinės biologijos, biotechnologijos, genetikos, biochemijos doktorantūrose.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti visose biomedicininio profilio mokslinėse institucijose, biotechnologijos, biomedicinos, maisto pramonėje, švietimo srityje.

 

Kilus klausimams kreiptis:

Prof. Lilija Kalėdienė

Tel. 8 5 239 82 05

El. p.

Saulėtekio al. 7, C345 kab.