Geografija ir kraštotvarka

Papildoma informacija

  • Padalinys: Chemijos ir geomokslų fakultetas
  • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Visuomeninė geografija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

- Priimami gamtinės geografijos, visuomeninės geografijos, teritorijų planavimo,ekologijos, aplinkotyros, geologijos, ekonomikos, sociologijos, vadybos, verslo, istorijos, archeologijos, architektūros, miškininkystė, žemės ūkio, turizmo ir poilsio, komunikacijos, aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos, inžinerijos bei pedagogikos krypčių studijas baigę bakalaurai.

- Absolventai baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Vilniaus universitete Geografijos papildomųjų studijų programą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

 

Studijų programos tikslas

Pagrindiniai programos tikslai: pagilinti ir įtvirtinti profesinę kompetenciją esminių bendrageografinių žinių pagrindu; išugdyti gebėjimą dirbti mokslinį darbą; suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų krašto tvarkymo planavimui; ugdyti konstruktyvų mąstymą, intelektualaus pasitenkinimo jausmą studijuojant ir dirbant.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Geografijos ir kraštotvarkos studijų programos magistras gerai išmano gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio bei visuomenės ir ūkio sistemų erdvinės sąveikos bei diferenciacijos dėsningumus; žino ir supranta miestų, regionų, aplinkosaugos planavimo, žemėtvarkos, vandentvarkos, miškotvarkos pagrindus, taikomųjų teritorijos tyrimų metodologiją; formuluodamas ir spręsdamas problemas geba taikyti analitinius metodus bei GIS technologijas; turi bendravimo, kartografavimo, statistinio tyrimo, mokslinio darbo ir darbo komandoje, gebėjimo sistemiškai bei analitiškai mąstyti įgūdžių.

Tolimesnių studijų galimybės

Geografijos ir kraštotvarkos magistrai turi galimybę tęsti studijas doktorantūroje Vilniaus universitete bei daugelyje kitų Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti įvairiose ekologinio ir socialinio-ekonominio tyrimo bei teritorijų planavimo srityse, gamtonaudos bei aplinkosaugos ir ūkinių bei valdymo institucijų sistemoje.