Verslo informacijos sistemos

Papildoma informacija

 • Padalinys: Kauno fakultetas
 • Krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
 • Studijų kryptis (šaka): Verslas
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į magistro studijų programą Verslo informacijos sistemos konkurso tvarka priimami:

1) ekonomikos (pagrindinių ir gretutinių studijų) krypties bakalaurai bei verslo ir vadybos krypčių grupės (pagrindinių ir gretutinių studijų) bakalaurai;

2) informatikos (pagrindinių ir gretutinių studijų), informacijos sistemų (pagrindinių ir gretutinių studijų), informatikos inžinerijos (pagrindinių ir gretutinių studijų), matematikos (pagrindinių ir gretutinių studijų), elektronikos ir elektros inžinerijos krypties bakalauro studijas baigę asmenys. Jiems organizuojamas motyvacijos vertinimas;

3) kitų krypčių (visų sričių) bakalauro studijas baigę asmenys, išlaikę stojamąjį egzaminą;

4) socialinių mokslų srities verslo ir vadybos krypčių grupės arba ekonomikos krypties studijų kolegijų bakalaurai, kurie yra baigę Vilniaus universitete „Vadybos ir verslo administravimo“ papildomųjų studijų programą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Tikslas yra rengti kvalifikuotus specialistus, kurie būtų gerai įsisavinę informacinių sistemų technologijas ir vadybos, verslo administravimo žinias. Programa apima studijas apie verslo informacijos sistemų kūrimą, projektavimą ir realizavimą, informacijos sistemų reinžineriją, tradicinio ir e. verslo vadybos ir administravimo principus, problemas ir jų sprendimo būdus.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Programos absolventas geba:

 • ekonomiškai pagrįsti informacinių technologijų diegimo kryptis ir reikalingus įrankius;
 • administruoti privataus ir viešojo sektoriaus informacinių technologijų projektus;
 • administruoti informacinių sistemų restruktūrizavimo ir projektavimo procesus;
 • analizuoti informacinių sistemų kūrimo dalykines sritis, specifikuoti vartotojo reikalavimus, projektuoti;
 • diegti, eksploatuoti ir profesionaliai įvertinti informacijos sistemas.

Tolimesnių studijų galimybės

Programos absolventas gali tęsti studijas doktorantūros programose.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti verslo ir e. verslo informacijos sistemų specialisto darbą. Absolventai geba administruoti, vykdyti ir kuruoti privataus ir viešojo sektoriaus informacinių technologijų projektus, administruoti informacinių sistemų restruktūrizavimo, projektavimo ir migravimo procesus, ekonomiškai pagrįsti informacinių technologijų diegimą ir tam reikalingus instrumentus.