Verslo informatika

Papildoma informacija

 • Padalinys: Kauno fakultetas
 • Krypčių grupė: Informatikos mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Informacijos sistemos
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 3236 EUR; 3300 EUR

Studijos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į magistro studijų programą Verslo informatika konkurso tvarka priimami:

1) informatikos (pagrindinių ir gretutinių studijų), informacijos sistemų (pagrindinių ir gretutinių studijų), informatikos inžinerijos (pagrindinių ir gretutinių studijų), matematikos (pagrindinių ir gretutinių studijų), elektronikos ir elektros inžinerijos krypties bakalaurai;

2) ekonomikos (pagrindinių ir gretutinių studijų) krypties, verslo ir vadybos krypčių grupės (pagrindinių ir gretutinių studijų) bakalaurai. Jiems organizuojamas motyvacijos vertinimas;

3) kitų krypčių (visų sričių) bakalaurai, išlaikę stojamąjį egzaminą;

4) fizinių mokslų srities informatikos krypties kolegijų bakalaurai, kurie yra baigę Vilniaus universitete „Verslo informatikos“ papildomųjų studijų programą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Tikslas – rengti kvalifikuotus specialistus, kurie būtų gerai įsisavinę informatikos / IT, vadybos, ekonomikos ir finansų valdymo žinias. Programoje įtrauktos studijos apie verslo informacijos sistemų modeliavimą, projektavimą, realizavimą ir naujų IT modelių / metodų (skaitinis intelektas) kūrimą ir tyrimus.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Programos absolventas geba:

 • profesionaliai analizuoti verslo įmonės informacijos srautus, nustatyti kritinius verslo sėkmei informacijos srautų kanalus, numatyti ir ekonomiškai pagrįsti informacinių technologijų diegimo kryptis ir reikalingus instrumentus;
 • kurti verslo aplinkos ir organizacijų veiklos modelius, mokėti taikyti juos sprendimo paramos sistemose;
 • projektuoti, diegti, eksploatuoti ir profesionaliai įvertinti informacijos sistemas, skirtas gamybos ir verslo įmonėms.

Tolimesnių studijų galimybės

Programos absolventas gali tęsti studijas doktorantūros programose.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gali dirbti verslo ir (arba) e. verslo informacinių technologijų bendrovėse, bankuose, investicinėse įmonėse, vertybinių popierių biržose, įmonių finansų valdymo padaliniuose. Absolventai gali dirbti programuotojų grupės vadovais, programinės įrangos inžinieriais, verslo ir IT sistemų analitikais, IT projektų vadovais, IT, kompiuterinių tinklų ir sistemų administratoriais.