Analitinė žurnalistika

Papildoma informacija

 • Padalinys: Komunikacijos fakultetas
 • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Žurnalistika
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami:

- pirmosios pakopos komunikacijos krypčių grupės absolventai ir kitų krypčių absolventai, baigę Komunikacijos krypties gretutines studijas.

- kitų krypčių (visų sričių) absolventai, išlaikę stojamąjį egzaminą.

- pirmosios pakopos koleginių studijų absolventai, baigę Vilniaus universitete Komunikacijos ir informacijos papildomąsias studijas.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Rengti profesionalius žurnalistus, gebančius dirbti modernioje tradicinės ir daugiaterpės raiškos žiniasklaidos organizacijoje, suvokiančius masinės komunikacijos funkcionavimo principus, pasirengusius analizuoti visuomenei aktualius politikos, ekonomikos, kultūros, meno faktus ir reiškinius, gebančius juos pateikti analitiniais žurnalistikos žanrais. Programos turiniu siekiama atspindėti šiuolaikinės žiniasklaidos ir žurnalistikos kontekstą, formuoti gebėjimus atlikti tyrimus komunikacijos, informacijos, žurnalistikos mokslų srityse. Studijų programa turėtų tenkinti darbdavių poreikį sulaukti kompetentingų žiniasklaidos ekspertų, analitikų, gebančių kurti kokybišką specializuotos žurnalistikos turinį.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programų siekiniai)

Analitinės žurnalistikos studijų programos magistras:

 • kritiškai vertins visuomenės raidos problemas, suvoks ir pagrįs demokratinės visuomenės funkcionavimo principus;
 • analizuos ir taikys praktikoje pagrindines žmogaus teisių ir žodžio laisvės nuostatas;
 • analizuos temą pasirinkta tinkama rašto raiška (žanru, forma, stiliumi, apimtimi), gebės redaguoti analitinės žurnalistikos ir mokslo tiriamuosius tekstus;
 • sklandžiai komunikuos žodžiu ir nežodine kalba, viešojo kalbėjimo gebėjimus pritaikys įvairioms auditorijoms;
 • gebės stebėti, analizuoti, sisteminti procesus ir pateikti jų vertinimą visuomenei mokslo populiarinimo arba analitinių žurnalistikos žanrų forma;
 • kokybiškai atliks konkrečias užduotis, praktiškai realizuojant temą pasirinktu žanru ir raiška, organizacinius ir kūrybinius įgūdžius pritaikys modeliuojamoje ar realioje žiniasklaidos organizacijoje (redakcijoje);
 • formuluos, kritiškai vertins, interpretuos komunikacijos ir informacijos teorijas ir tyrimo metodus;
 • gebės tirti žiniasklaidą istorinės raidos požiūriu, atskleisti jos kaitą komunikacijos ir informacijos technologinių lūžių etapais;
 • galės atlikti žiniasklaidos organizacijos struktūros, vadybos, veiklos analizę ir visuomenei pristatyti tyrimo rezultatus;
 • gebės atpažinti, atskleisti ir apibūdinti žurnalistinio turinio poveikio efektus tradicinėje ir naujojoje žiniasklaidoje.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventai turi galimybę studijas tęsti doktorantūros studijų programose.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai galės dirbti specializuotuose visuomenės gyvenimo, politikos, ekonomikos, kultūros ir meno leidiniuose; universalių tradicinės ir naujosios žiniasklaidos leidinių visuomenės aktualijų, politikos, ekonomikos, kultūros ir meno skyriuose; organizacijų viešosios komunikacijos padaliniuose; žiniasklaidos monitoringo, tyrimų ir analizės organizacijose.