Informacijos sistemų vadyba

Papildoma informacija

 • Padalinys: Komunikacijos fakultetas
 • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Informacijos paslaugos
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami asmenys:

1. Baigę pirmosios pakopos universitetines komunikacijos krypties studijas;

2. Kitų krypčių (visų sričių) absolventai;

3. Baigę visų sričių (visų krypčių) pirmosios pakopos studijas kolegijoje bei Komunikacijos ir informacijos papildomąsias studijas Vilniaus universitete;

4. Baigę visų sričių (visų krypčių) pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir socialinių bei humanitarinių mokslų krypties papildomąsias studijas Vilniaus universitete.*

*Papildomąsias studijas kitose aukštosiose mokyklose baigę stojantieji dalyvauti priėmimo konkurse gali gavę Padalinio (Komunikacijos fakulteto) priėmimo komisijos „Pažymą apie atitikimą atrankos kriterijams (Nr.4)".

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Rengti kvalifikuotus profesionalus, suprantančius šiuolaikinių organizacijų procesus ir gebančius taikyti naujausias informacines technologijas projektuojant ir valdant informacines sistemas.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Informacijos sistemų magistrantūros absolventas geba:

 • kritiškai analizuoti verslo, politinių ir valdžios organizacijų veiklą bei procesus ir identifikuoti informacijos srautus bei informacinius poreikius;
 • projektuoti inovatyvias, kūrybiškas informacines sistemas, jas įdiegti, analizuoti, kurti raidos prognozes;
 • suprasti verslo ir informacinės visuomenės raidą ir gebėti pasiūlyti konkrečias verslo ar visuomenės problemas sprendžiančias informacines sistemas, kurios turėtų potencialo tapti naujais verslais;
 • suprasti internetinės rinkodaros ypatumus ir juos tinkamai išnaudoti vykdant komunikacines kampanijas;
 • atlikti informacinių sistemų auditą pagal visuotinai priimtus standartus ir taisykles;
 • taikyti informacijos ir komunikacijos, informatikos, taip pat kitų mokslų žinias organizacijų informacijos sistemų organizavimui, administravimui, valdymui tobulinti;
 • kritiškai ir analitiškai mąstyti, turėti bendravimo ir kritinių įgūdžių, leidžiančių būti lanksčiam ir prisitaikančiam nuolat kintančioje srities aplinkoje.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventai turės galimybę tęsti studijas doktorantūros studijų programose.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti informacijos ir telekomunikacijų industrijoje, kuri apima informacijos sistemų plėtrą, elektroninę komerciją, naujų informacija grįstų verslų kūrimą, internetinių produktų vystymą, kompiuterinę inžineriją, informacinių technologijų projektus, konsultavimą bei mokymus, informacijos vadybą, duomenų gavybą ir pan.