Ryšiai su visuomene

Papildoma informacija

 • Padalinys: Komunikacijos fakultetas
 • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Komunikacija
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
 • Trukmė: 1,5 metų
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 90
 • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

2017 metų priėmimo konkurse į II pakopos Ryšiai su visuomene studijų programą priimami šie asmenys:

1. Baigę pirmosios pakopos universitetines komunikacijos krypties studijas;

2. Kitų sričių (visų sričių) absolventai;*

3. Baigę visų sričių (visų krypčių) pirmosios pakopos studijas kolegijoje bei Komunikacijos ir informacijos papildomąsias studijas Vilniaus universitete;*

4. Baigę kolegines studijas ir turintys socialinių ar humanitarinių mokslų krypties papildomųjų studijų Vilniaus universitete pažymėjimą.*

*Šiems studentams privalomas motyvacinio laiško rašymas. Asmenys, baigę kolegijas ir papildomąsias studijas kitose aukštosiose mokyklose, turi pateikti „Pažymą apie atitikimą atrankos kriterijams (Nr.4)."

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Suteikti žinias ir gebėjimus, reikalingus ryšių su visuomene vadybai, – socialinės aplinkos, organizacijų, auditorijų, pranešimų ir priemonių tyrimų; komunikacijos programų planavimo ir procesų organizavimo; komunikacijos priemonių naudojimo, pranešimų kūrimo; komunikacijos programų efektyvumo vertinimo; mokslo tiriamojo darbo ryšių su visuomene srityje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Ryšių su visuomene studijų programos magistras:

 • išmanys ryšių su visuomene veiklos teoriją, suvoks profesinės veiklos specifiką, gebės kritiškai analizuoti ir vertinti komunikacijos vadybos veiksmus, pranešimus ir taikomas priemones;
 • išmanys ryšių su visuomene veiklos procesus ir gebės atlikti tyrimus ryšių su visuomene veiklos srityje, pristatyti juos tiek mokslo, tiek praktikų auditorijoms;
 • išmanys ir gebės savarankiškai analizuoti, planuoti ir valdyti komunikacijos procesus, naudotis komunikacijos priemonėmis, kurti pranešimus, bendrauti su suinteresuotųjų auditorijomis, išmanys organizacijos komunikacijos specifiką krizių metu;
 • išmanys esmines komunikacijos teorijas, žiniasklaidos funkcionavimo ypatybes, verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų vadybos pagrindus, rinkodaros komunikacijos principus, kuriuos taikys integruotos komunikacijos programų kūrimui ir vertinimui.

Programos absolventai įgyja šias bendrąsias kompetencijas: komunikacinių programų ir pranešimų rengimo, analizės ir kritinio vertinimo, bendrųjų komunikacijos įgūdžių, viešo kalbėjimo, komandinio darbo ir lyderiavimo, kritinio mąstymo, mokslinio tyrimo metodikos taikymo.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventai turi galimybę studijas tęsti doktorantūros studijų programose.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti verslo, valstybės, viešojo administravimo, nepelno organizacijų komunikacijos padalinių vadybininku ar ryšių su visuomene agentūrų projektų vadovu, nepriklausomu konsultantu, dirbti rinkos, visuomenės nuomonės, žiniasklaidos analizės agentūrose, dirbti mokslo tiriamąjį darbą.