Žinių vadyba ir lyderystė

Papildoma informacija

 • Padalinys: Komunikacijos fakultetas
 • Krypčių grupė: Socialiniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Informacijos paslaugos
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
 • Trukmė: 1,5 metų
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 90
 • Metinė studijų kaina: 2262 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą priimami asmenys:

1. Baigę pirmosios pakopos universitetines komunikacijos krypties studijas;

2. Kitų krypčių (visų sričių) absolventai;

3. Baigę visų sričių (visų krypčių) pirmosios pakopos studijas kolegijoje bei Komunikacijos ir informacijos papildomąsias studijas Vilniaus universitete;

4. Baigę visų sričių (visų krypčių) pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir socialinių bei humanitarinių mokslų krypties papildomąsias studijas Vilniaus universitete.*

*Papildomąsias studijas kitose aukštosiose mokyklose baigę stojantieji dalyvauti priėmimo konkurse gali gavę Padalinio (Komunikacijos fakulteto) priėmimo komisijos „Pažymą apie atitikimą atrankos kriterijams (Nr.4)".

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Rengti intelektualiam, kūrybiškam, naujomis žiniomis grįstam verslui aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius taikyti žinių valdymo metodus ir priemones bei lyderystės gebėjimus užtikrinant efektyvų organizacijos žinių valdymą, kūrybišką, novatorišką problemų sprendimą.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Žinių vadybos ir lyderystės studijų programos magistras:

 • išmanys teorines strateginės informacijos ir žinių vadybos, organizacinės lyderystės, rizikos ir pokyčių valdymo, projektų vadybos, žmogiškųjų išteklių vadybos, politikos ir žiniasklaidos, įvaizdžio ir reputacijos, krizių vadybos ir komunikacijos, tarpkultūrinės komunikacijos, intelektinės nuosavybės teisės paradigmas;
 • mokės įgytas teorines žinias savarankiškai, kūrybiškai ir lanksčiai taikyti analizuojant ir sprendžiant praktines žinių valdymo problemas organizacijose;
 • gebės motyvuoti, burti kitus žmones siekti bendrų organizacijos tikslų, panaudoti įtaką veikti organizacijos kultūrą, kuri būtų grįsta pasitikėjimu ir dalinimusi žiniomis;
 • analizuos, kritiškai įvertins organizacijos informacijos ir žinių valdymo veiklą ir gebės parengti jos tobulinimo projektus.

Tolimesnių studijų galimybės

Absolventai turės galimybę tęsti studijas doktorantūros studijų programose.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti verslo, mokslo, valstybinėse ir viešojo sektoriaus institucijose profesionaliu komunikacijos ir informacijos vadybininku, nepriklausomu žinių vadybos konsultantu, viešųjų ryšių specialistu, informacijos ir žinių vadybos projektų vadybininku.