Ekonometrija

Papildoma informacija

 • Padalinys: Matematikos ir informatikos fakultetas
 • Krypčių grupė: Fiziniai mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Statistika
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Statistikos magistras
 • Trukmė: nuolatinė (1,5 metai) arba ištęstinė (2,5 metai)
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 90
 • Metinė studijų kaina: 3236 EUR; 2157 EUR

Ekonometrijos studijų programa yra gilinamoji, kurios pagrindą sudaro aukštesnio lygmens dalykai. Programoje vyrauja tarpdiscipliniškumas derinant ekonomikos, duomenų analizės, informatikos ir matematinės statistikos žinias. Priklausomai nuo studento pasirinkimo leidžiama pasirinkti studijų šaką – ekonometrija arba duomenų mokslas. Ištęstinių studijų studentams leidžiama pasirinkti norimą (vieną iš keturių šakų) studijų trajektoriją. 

Ši studijų programa vykdoma lietuvių kalba, esant poreikiui - anglų kalba.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Stojantiesiems į šią studijų programą numatytas motyvacijos vertinimas.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Rengti tarptautinio lygio ekonometrijos bei duomenų analizės profesionalus, kurie naudodami šiuolaikines ekonomikos ir duomenų mokslo žinias geba kurti ir taikyti matematinius (statistinius) modelius reikalingus verslui ir viešosioms institucijoms valdant, prognozuojant, vertinant bei planuojant veiklas.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programų siekiniai)

Absolventai geba:

 • žinoti bei aukštesniame lygmenyje suvokti pagrindinių ekonomikos, finansų rinkų modelių bei duomenų mokslo principus bei problemas;
 • praktiškai pritaikyti pagrindinius ekonometrijos ir duomenų mokslo principus, analizuojant realius ekonominius, finansinius, biologinius ir pan. duomenis bei prognozuojant ekonominius, finansinius, biologinius ir pan. rodiklius;
 • tirti finansinių rinkų dinamiką;
 • kurti ir palaikyti statistinius-matematinius modelius;
 • laisvai naudotis kompiuterine įranga, skirta duomenų analizei bei modeliavimui;
 • dirbti su duomenų bazėmis.

Tolimesnių studijų galimybės

Galima tolesnė mokslinė karjera - doktorantūros studijos ekonomikos, ekonometrijos ar statistikos kryptyse bet kuriame Europos universitete.

Profesinės veiklos galimybės

Baigusiems šią studijų programą atsiveria puikios karjeros galimybės. Magistrai, baigę ekonometrijos studijų programą, gali dirbti:

 • mokslinių tyrimų centruose (ekonomikos bei kitų socialinių mokslų krypčių, statistikos ir matematikos krypčių);
 • ekonominės politikos formavimo institucijose (planavimo skyriuose, vyriausybinėse institucijose, konsultacinėse firmose);
 • fiskaliniame sektoriuje (pensijų fonduose, biržose, draudimo kompanijose, komerciniuose bankuose);
 • įmonių analizės ir planavimo skyriuose.