Finansų ir draudimo matematika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Matematikos ir informatikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Matematikos mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Taikomoji matematika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų magistras
  • Trukmė: 1,5 metų
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 90
  • Metinė studijų kaina: 2542 EUR

Ši studijų programa vykdoma lietuvių kalba, esant poreikiui - anglų kalba.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Stojantiesiems numatytas motyvacijos vertinimas.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Finansų ir draudimo matematikos magistrinės programos pagrindiniai tikslai yra suteikti studentams gilesnių matematikos žinių ir parengti aukščiausios kvalifikacijos finansų ir draudimo matematikos specialistus, galinčius konkuruoti ne tik Lietuvos bet ir Europos Sąjungos darbo rinkoje; išmokyti studentus savarankiškai mokytis pasirinktoje profesinėje srityje, sugebėti dirbti komandoje su kitų sričių specialistais, mokėti formuluoti ir spręsti naujus uždavinius.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Šią programą baigę absolventai turėtų pasižymėti loginiu mąstymu, kūrybišku požiūriu į savo profesinę veiklą, mokėti praktinėje veikloje pritaikyti įgytas teorines žinias.

Tolimesnių studijų galimybės

Finansų ir draudimo matematikos studijų programą baigę absolventai galės tęsti studijas matematikos doktorantūroje, taip pat papildyti matematikos tyrėjų ir dėstytojų gretas.

Profesinės veiklos galimybės

Baigę šios programos magistrantūrą absolventai galės dirbti aktuarais, finansų specialistais ar konsultantais, įvairių sričių rizikos vertintojais draudimo įmonėse, bankuose, pensijų ir investiciniuose fonduose, konsultacinėse įmonėse, valstybinėse įstaigose ir kitur.