Informatika

Papildoma informacija

  • Padalinys: Matematikos ir informatikos fakultetas
  • Krypčių grupė: Informatikos mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Informatika
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas. Taip pat baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Informatikos papildomąsias studijas Vilniaus universitete.

Stojantieji į šią studijų programą turi laikyti stojamąjį egzaminą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Programos tikslas parengti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus, sugebančius savarankiškai atlikti mokslo tiriamuosius darbus, tęsti doktorantūros studijas Lietuvos bei užsienio universitetuose, o taip pat galinčius vykdyti programinės įrangos kūrimo bei priežiūros projektus ir sėkmingai konkuruoti dėl informacinių technologijų darbo vietų Lietuvos ir užsienio įmonėse.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Baigęs Informatikos magistro studijų programą, absolventas yra sukaupęs pakankamai savo srities žinių, geba išsiaiškinti kompiuterizuojamos taikomosios srities procesus ir sukurti jų informacinius modelius, bet taip pat yra įgijęs ir mokslo tiriamojo darbo įgūdžių.

Tolimesnių studijų galimybės

Informatikos magistrantūros absolventas gali tęsti studijas informatikos, programų sistemų, informacinių sistemų, informacinių technologijų doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Informatikos magistras gali dirbti analitiku, projektuotoju bei programuotoju, o įgavęs patirties, ir grupių bei projektų vadovu privačiame bei valstybiniame sektoriuose arba būti atsakingas už bendrasisteminės bei taikomosios programinės įrangos priežiūrą.