Programų sistemos

Papildoma informacija

 • Padalinys: Matematikos ir informatikos fakultetas
 • Krypčių grupė: Informatikos mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Programų sistemos
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas. Taip pat baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Informatikos papildomąsias studijas Vilniaus universitete.

Stojantieji į šią studijų programą turi laikyti stojamąjį egzaminą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos programų sistemų specialistus, gebančius savarankiškai atlikti mokslo tiriamuosius darbus, vadovauti programų sistemų kūrimo, priežiūros ir proceso gerinimo projektams, taikyti savo žinias įvairiose taikomosiose srityse, priimti sprendimus ribotos informacijos sąlygomis ir logiškai, nedviprasmiškai bei aiškiai argumentuoti juos specialistų ir ne specialistų tarpe.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Absolventas gebės:

 • atlikti mokslinius tyrimus;
 • dirbti grupėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje;
 • planuoti ir organizuoti;
 • formuluoti programų sistemų reikalavimus ir projektuoti programų sistemas;
 • kurti programų sistemas;
 • vertinti ir gerinti programų kūrimo procesą;
 • valdyti programų sistemų projektus;
 • užtikrinti programų sistemų kokybę ir saugumą, vykdyti jų įsigijimą bei priežiūrą.

Tolimesnių studijų galimybės

Studijas galima tęsti informatikos, informatikos inžinerijos ar gretimos mokslo krypties doktorantūroje Lietuvoje ir užsienyje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai bus pasirengę dirbti projektų vadovais informacinių technologijų srityje, programų kūrimo proceso gerinimo vadovais, o taip pat analitikais, projektuotojais, programuotojais bei tyrėjais privačiame bei valstybiniame sektoriuose Lietuvoje ir užsienyje.