Statistika

Papildoma informacija

 • Padalinys: Matematikos ir informatikos fakultetas
 • Krypčių grupė: Matematikos mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Statistika
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų magistras
 • Trukmė: 1,5 metų
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis.

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Stojantieji į šią studijų programą turi laikyti stojamąjį egzaminą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Išugdyti aukšto lygio specialistą, kuris gebėtų kritiškai vertinti taikomus ir naujai atsirandančius statistikos metodus, gebėtų juos taikyti nestandartinėse situacijose, būtų pasiruošęs savarankiškai gilinti savo žinias pasirinktoje statistikos srityje.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Baigęs studijų programą studentas:

 • gebės analizuoti sudėtingus realius procesus, panaudodamas tikimybių teorijos ir matematinės statistikos metodus ir tarpdisciplinines žinias;
 • gebės pristatyti tyrimų rezultatus statistikos ir kitų sričių specialistams, laikydamasis profesinės etikos;
 • gebės analizuoti naujausioje mokslinėje literatūroje pateikiamus matematinės statistikos rezultatus ir metodus;
 • gebės įsisavinti naują programinę įrangą, reikalingą nestandartinių uždavinių sprendimui;
 • suvoks skirtumus tarp klasikinio ir Bajeso požiūrių į statistiką;
 • gebės tirti sudėtingų statistikų savybes;
 • gebės taikyti naujausius Markovo procesų teorijos pasiekimus;
 • gebės analizuoti priklausomų imčių statistikas;
 • gebės parinkti ir adaptuoti tinkamus gaminių kokybės kontrolės planus ir technologinių procesų valdymo grafikus;
 • gebės parinkti ir modifikuoti išgyvenamumo analizės ir patikimumo teorijos modelius, taikomus technikoje, medicinoje ir biologijoje;
 • žinos ir mokės taikyti naujausius statistinius metodus dideliems duomenų masyvams analizuoti;
 • žinos tų metodų taikymo ribas ir matematinį pagrindimą.

Tolimesnių studijų galimybės

Doktorantūros studijos.

Profesinės veiklos galimybės

Statistikai dirba:

 • valstybės institutuose (Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos muitinė ir pan.);
 • pramonės įmonių kokybės valdymo skyriuose;
 • įstaigose ir firmose, kuriose analizuojami medicininiai duomenys (Santariškių klinikos, Scope Baltija);
 • įmonėse, kurioms tenka analizuoti didelius duomenų masyvus (telekomunikacijų bendrovės, prekybos tinklai, bankai);
 • informatikos-didelių duomenų (big data) analizės firmose, kurios pagal sutartis analizuoja kitų įmonių duomenis.