Medicinos biologija

Papildoma informacija

 • Padalinys: Medicinos fakultetas
 • Krypčių grupė: Sveikatos mokslai
 • Studijų kryptis (šaka): Medicina
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų magistras
 • Trukmė: 2 metai
 • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
 • Studijų programos apimtis kreditais: 120
 • Metinė studijų kaina: 3671 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į Medicinos biologijos studijų programą priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines šių sričių (krypčių) studijas: biologijos, visuomenės sveikatos, medicinos technolgijų, molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos. Taip pat baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Biologijos papildomąsias studijas Vilniaus universitete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Medicinos biologijos magistrantūros studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus medicinos biologijos specialistus, kurie atitiktų Europos Sąjungos ir Pasaulio sveikatos organizacijos pripažintus reikalavimus ir kurie pagal savo kompetenciją:

 • išmanytų laboratorinės medicinos mokslo pagrindus;
 • žinotų ligų priežastis, jų vystymosi mechanizmus, šiuolaikinius tyrimo metodus, įvairių veiksnių įtaką laboratorinių tyrimų rezultatams, kokybės užtikrinimo principus;
 • mokėtų laboratorinių tyrimų principus, tinkamai ir patikimai juos atliktų ir vertintų.

Medicinos biologijos studijų programa suteikia tvirtas laboratorinės medicinos teorines ir praktines žinias bei analitinio mokslinio darbo įgūdžius.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Asmuo, baigęs Medicinos biologijos programą, turi pagrindinių klinikinių laboratorinių metodų įgūdžius, gebėjimą parinkti, įdiegti ir naudoti analizės metodus ir aparatūrą, savarankiškai interpretuoti tyrimų rezultatus. Geba kontroliuoti paskirtų tyrimų tikslingumą, ekonominį pagrįstumą, naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti mokslo tiriamąjį darbą.

Tolimesnių studijų galimybės

Baigę Medicinos biologijos studijų programą ir gavę Biologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, gali toliau tęsti studijas doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Medicinos biologijos studijų programos magistras, turintis atitinkamą laboratorinio darbo patyrimą, gali dirbti valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose, privačiose struktūrose bei mokslo ir studijų insitucijose.